Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Plaatsing

Global Exchange Programme

Controle dossiers & plaatsing

Na het sluiten van de aanmeldingsperiode wordt gecontroleerd of:

  • Jouw ingediende dossier volledig is (inclusief ingevuld en ondertekend Academic Approval Form).
  • Je voldoet aan de algemene voorwaarden van BIS en de gast universiteit.

Indien je voldoet aan deze voorwaarden word je geplaatst als er voldoende plek is bij de door jou gekozen bestemming. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, zal er op basis van cijfergemiddelde geplaatst worden. Voor de berekening van het cijfergemiddelde tellen alle behaalde cijfers die in UvA SIS verwerkt zijn (van alle aan de UvA gevolgde opleidingen) tot de peildatum (de eerstvolgende werkdag na het sluiten van de aanmelding) mee. Onvoldoendes worden niet meegerekend. Dit gemiddelde wordt berekend op twee decimalen na de komma. Studenten met het hoogste cijfergemiddelde worden geplaatst. Bij gelijke uitkomst zal er geplaatst worden door middel van loting.

Aanvullend, voor studenten van Amsterdam University College (AUC) is een vergelijkingstabel beschikbaar om na te gaan hoe de plaatsingscommissie het AUC GPA met het UvA GPA vergelijkt. Je kan dit document vinden in onze FAQ.

Ieder Facultair International Office levert het cijfergemiddelde van hun studenten aan bij BIS. BIS toetst aan de hand van het cijfergemiddelde of er is voldaan aan de 7 eis van de betreffende partners, checkt op algemene voorwaarden en controleert dossiers op volledigheid. Indien nodig zal BIS op basis van cijfergemiddelde plaatsen toewijzen.

Zie ook onze FAQ voor een verdere uitleg.

Uitslag

Ongeveer twee weken na de sluitingsdatum van de aanmeldingsperiode ontvang je de uitslag per e-mail. Dit kan positief of negatief uitvallen. Lees de te volgen stappen bij een afwijzing of plaatsing. Je vindt hier ook een beschrijving van de activiteiten die je kunt verwachten als je in het buitenland zit, evenals na terugkeer uit het buitenland.

Afgewezen, wat nu?

Mocht je zijn afgewezen voor een plek, dan kun je opnieuw een aanmelding indienen tijdens de volgende aanmeldingsperiode. Voor alle afgewezen studenten organiseert BIS een Feedback bijeenkomst. Zie de Agenda voor deze en andere BIS bijeenkomsten.

Geplaatst, wat nu?

Bij een positieve uitslag ontvang je per e-mail verdere informatie over jouw deelname aan het Global Exchange Programme. Hierin wordt ook een aantal voorlichtingsbijeenkomsten vermeld die je ondersteunen bij je verdere voorbereiding. Tijdens deze (online) bijeenkomsten ontmoet je ook andere geplaatste studenten van het Global Exchange Programme. Je wordt daarnaast toegevoegd aan een Canvas groep waarin alle informatie is te vinden om je stap-voor-stap voor te bereiden op je uitwisseling.

In het geval dat jouw uitwisseling wordt geannuleerd door de UvA of door de partneruniversiteit, dan zullen wij je geen alternatieve uitwisselingsplek aanbieden. Lees onze gehele Terms and Conditions voor alle details*.

* De nieuwe Terms and Conditions (in pdf) verschijnt hier gedurende het eerste semester 2021-2022.

In het buitenland

De meeste gastuniversiteiten kennen een oriëntatie/introductie programma voor uitwisselingsstudenten. Hoewel deze periode bij de meeste universiteiten niet verplicht is, raden we je aan wel mee te doen met het programma. Je krijgt niet alleen een korte introductie over de cultuur, land, stad en universiteit, maar het is ook de perfecte gelegenheid om andere studenten te ontmoeten die op uitwisseling aan deze universiteit studeren.

Net zoals de UvA eenmaal per jaar een Study Abroad Fair organiseert, doen buitenlandse universiteiten dat ook. Het kan zijn, dat jij tijdens je verblijf wordt gevraagd aan een Study Abroad Fair mee te werken om aan de studenten van de partneruniversiteit te vertellen hoe het is om op uitwisseling te gaan en aan de UvA te studeren. Hoe meer uitwisselingsstudenten aan de UvA studeren, hoe meer plaatsen wij zullen hebben voor UvA studenten in het buitenland. Word je door de partneruniversiteit hiervoor gevraagd, neem dan contact op met BIS.

Na terugkomst

Na terugkomst van de uitwisseling ervaren studenten soms de zogenaamde reverse culture shock. Je mist de internationale vibe (de mensen, het klimaat, het land, de stad) en wilt weer terug. Gelukkig zijn er een aantal internationale activiteiten in Amsterdam om de terugkomst te verzachten:

ESN Amsterdam - Erasmus Student Network Amsterdam

Terwijl je nog in Nederland bezig bent met de voorbereidingen om naar het buitenland te gaan, kan je nu al internationale studenten ontmoeten en culturen ontdekken van over de hele wereld! Erasmus Student Network Amsterdam (ESN Amsterdam) beantwoordt de vraag naar deze sociale behoeftes, en verbindt de internationale studenten met de lokale studenten. Je kan dit doel ondersteunen door een coach/buddy te worden, of je kan deelnemen aan één van onze commissies. Zelfs tijdens de Covid-19 periode, streeft ESN naar integratie en interculturele connectiviteit via online en fysieke evenementen, zodat jij je 'exchange' al vanuit huis kan beginnen! Voor meer informatie zoals een bestuursjaar, commissies, of om een coach/buddy te worden, check de ESN website, Instagram, en Facebook pagina.

UvA Exchange Ambassador Programme

Het uitwisselingsprogramma is gebouwd op wederkerigheid, het is daarom erg belangrijk om de exchange programma's te promoten bij de inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten. BIS vertrouwt op het eerlijke perspectief en het talent van onze uitwisselingsstudenten en hoopt dat zij bereid zijn om te helpen hun eigen (partner)universiteit te promoten. Lees voor meer informatie de website: