Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Plaatsing en selectie

Global Exchange Programme

Stap 1: Controle dossiers

Na het sluiten van de aanmeldingsperiode wordt gecontroleerd of:

  • Jouw ingediende dossier volledig is (inclusief volledig ingevuld en ondertekend Academic Approval Form).
  • Je voldoet aan de algemene voorwaarden van het Global Exchange Programma en de gastuniversiteit (denk aan extra eisen als een bepaald minimum cijfergemiddelde).

Berekening van het gewogen cijfergemiddelde (GPA)

De eerste werkdag na sluiting van de aanmeldronde wordt het gewogen cijfergemiddelde (GPA) uit SIS gehaald voor alle studenten die een dossier hebben ingediend via de Wereldkaart. De eerste werkdag na sluiting van de aanmeldronde wordt aangeduid met ‘referentiedatum’.

Voor de berekening van het cijfergemiddelde tellen alle behaalde cijfers die in UvA SIS verwerkt zijn tot aan de referentiedatum (als de aanmeldronde sluit op woensdag 15 december 2021, worden alle cijfers die voor donderdag 16 december verwerkt zijn in SIS meegenomen in de weging). Resultaten voor extra-curriculaire vakken/minors, die niet meetellen voor je diploma, en resultaten van afgebroken UvA-opleidingen worden meegenomen in deze berekeningen. Onvoldoendes worden niet meegerekend. Er wordt afgerond op twee decimalen na de komma.

Aanvullend, voor studenten van Amsterdam University College (AUC) is een vergelijkingstabel beschikbaar om na te gaan hoe de plaatsingscommissie het AUC GPA met het UvA GPA vergelijkt. Je kan dit document vinden in onze FAQ.

Na de controle van dossiers

Indien je niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden wordt jouw aanmelding niet in behandeling genomen. Dit heeft een de facto afwijzing als gevolg. Indien je wel voldoet aan deze voorwaarden, wordt jouw dossier meegenomen naar de volgende stap.

Zie ook onze FAQ voor een verdere uitleg.

Stap 2a: Plaatsing

Het Global Exchange Programme werkt voornamelijk met een ‘plaatsingsmodel’. Dit betekent dat je automatisch geplaatst wordt voor de bestemming waar je je voor hebt aangemeld als je voldoet aan de voorwaarden en er minder aanmeldingen waren voor jouw bestemming naar keuze dan er plaatsen beschikbaar waren.

Voorbeeld: als er 10 plaatsen beschikbaar zijn voor University of Virginia en er 7 studenten een volledige aanmelding hebben gedaan, worden alle 7 studenten geplaatst bij University of Virginia.

Stap 2b: Selectie

Indien je voldoet aan de voorwaarden en er voor jouw bestemming meer aanmeldingen waren dan beschikbare plekken wordt er een selectie uitgevoerd op basis van het gewogen cijfergemiddelde (GPA) dat in Stap 1 is berekend. Studenten met het hoogste GPA worden geplaatst.

Voorbeeld: als er 2 plekken beschikbaar zijn voor Peking University en er 20 studenten een volledige aanmelding hebben ingediend, worden alleen de twee studenten met het hoogste GPA geplaatst voor Peking University.

Stap 2c: Loting

In het geval dat er een selectie wordt uitgevoerd voor jouw bestemming en er twee of meer studenten zijn met hetzelfde gewogen cijfergemiddelde (GPA) wordt de uitslag besloten middels een loting.

Voorbeeld: als er 2 plekken beschikbaar zijn voor Peking University en kandidaat 1 heeft een GPA van 9.05, en zowel kandidaat 2 als kandidaat 3 hebben een GPA van 8.76, dan wordt kandidaat 1 sowieso geselecteerd en wordt middels een loting besloten of kandidaat 2 of kandidaat 3 wordt geselecteerd voor Peking University.

Stap 3: Uitslag

Ongeveer twee weken na de sluitingsdatum van de aanmeldingsperiode ontvang je de uitslag per e-mail. In deze email lees je de administratieve vervolgstappen die je moet nemen in het geval van een positieve uitslag. In het geval van een afwijzing, lees je in deze email de reden(en) van jouw afwijzing.

Let op, een positieve uitslag betekent niet dat je geaccepteerd bent door jouw gastuniversiteit! Nadat je een plaats in het Global Exchange Programme aangeboden hebt gekregen, zul je van Bureau Internationale Studentenzaken verdere  informatioe ontvangen over jouw aanmelding bij de gastuniversiteit.

Afgewezen, wat nu?

Indien je een afwijzing hebt ontvangen, kan je opnieuw een aanmelding doen in de volgende aanmeldronde. Ook word je uitgenodigd voor een feedback bijeenkomst.

Geplaatst of geselecteerd, wat nu?

Bij een positieve uitslag ontvang je per e-mail verdere informatie over jouw deelname aan het Global Exchange Programme. Hierin wordt ook een aantal voorlichtingsbijeenkomsten vermeld die je ondersteunen bij je verdere voorbereiding. Tijdens deze (online) bijeenkomsten ontmoet je ook andere geplaatste studenten van het Global Exchange Programme. Je wordt daarnaast toegevoegd aan een Canvas Course waarin alle informatie is te vinden om je stap-voor-stap voor te bereiden op je uitwisseling.

Let op, een positieve uitslag betekent niet dat je geaccepteerd bent door jouw gastuniversiteit. Nadat je een plaats in het Global Exchange Programme aangeboden hebt gekregen, zul je van Bureau Internationale Studentenzaken verdere informatie ontvangen over jouw aanmelding bij de gastuniversiteit. Meer informatie hierover kun je te zijner tijd op de Canvas Course  lezen.

In het geval dat jouw uitwisseling wordt geannuleerd door de UvA of door de partneruniversiteit, dan zullen wij je geen alternatieve uitwisselingsplek aanbieden. Lees onze gehele Terms and Conditions voor alle details.

Stap 4: In het buitenland

De meeste gastuniversiteiten kennen een oriëntatie/introductie programma voor uitwisselingsstudenten. Hoewel deze periode bij de meeste universiteiten niet verplicht is, raden we je aan wel mee te doen met het programma. Je krijgt niet alleen een korte introductie over de cultuur, land, stad en universiteit, maar het is ook de perfecte gelegenheid om andere studenten te ontmoeten die op uitwisseling aan deze universiteit studeren.

Net zoals de UvA eenmaal per jaar een Study Abroad Fair organiseert, doen buitenlandse universiteiten dat ook. Het kan zijn, dat jij tijdens je verblijf wordt gevraagd aan een Study Abroad Fair mee te werken om aan de studenten van de partneruniversiteit te vertellen hoe het is om op uitwisseling te gaan en aan de UvA te studeren. Hoe meer uitwisselingsstudenten aan de UvA studeren, hoe meer plaatsen wij zullen hebben voor UvA studenten in het buitenland. Word je door de partneruniversiteit hiervoor gevraagd, neem dan contact op met BIS voor meer informatie en promotiematerialen.

Stap 5: Na terugkomst

Na terugkomst van de uitwisseling ervaren studenten soms de zogenaamde reverse culture shock. Je mist de internationale vibe (de mensen, het klimaat, het land, de stad) en wilt weer terug. Gelukkig zijn er een aantal internationale activiteiten in Amsterdam om de terugkomst te verzachten:

ESN Amsterdam - Erasmus Student Network Amsterdam

Terwijl je nog in Nederland bezig bent met de voorbereidingen om naar het buitenland te gaan, kan je nu al internationale studenten ontmoeten en culturen ontdekken van over de hele wereld! Erasmus Student Network Amsterdam (ESN Amsterdam) beantwoordt de vraag naar deze sociale behoeftes, en verbindt de internationale studenten met de lokale studenten. Je kan dit doel ondersteunen door een coach/buddy te worden, of je kan deelnemen aan één van onze commissies. Zelfs tijdens de Covid-19 periode, streeft ESN naar integratie en interculturele connectiviteit via online en fysieke evenementen, zodat jij je 'exchange' al vanuit huis kan beginnen! Voor meer informatie zoals een bestuursjaar, commissies, of om een coach/buddy te worden, check de ESN website, Instagram, en Facebook pagina.

UvA Cultural Exchange Ambassadors Programme

Het uitwisselingsprogramma is gebouwd op wederkerigheid, het is daarom erg belangrijk om de exchange programma's te promoten bij de inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten. BIS vertrouwt op het eerlijke perspectief en het talent van onze uitwisselingsstudenten en hoopt dat zij bereid zijn om te helpen hun eigen (partner)universiteit te promoten. Lees voor meer informatie de website: