Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Aanmelding

Global Exchange Programme

Als je je voor het Global Exchange Programme wilt aanmelden, dien je zorgvuldig alle informatie te hebben gelezen onder ‘Oriëntatie’. Vervolg je aanmelding door de informatie hieronder goed door te lezen.

Algemene voorwaarden

Aan de volgende voorwaarden moet je voldoen bij het sluiten van de Global Exchange Programma aanmeldronde:

 • Je hebt officiële goedkeuring van jouw faculteit gekregen middels een gesigneerd en compleet Academic Approval Form (AAF)
  • In het geval dat je een aanmelding doet voor een facultaire bestemming van een andere faculteit moet je naast een goedkeuring van je eigen faculteit, ook een officiële goedkeuring krijgen van de faculteit die de facultaire bestemming beheert.
  • Master studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunnen zich niet aanmelden voor het Global Exchange Programma.
 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de host universiteit, zoals een minimum gewogen cijfergemiddelde of opleidingsniveau. Je vindt deze specifieke toelatingseisen per bestemming op de Digitale Wereldkaart.

Als er aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan op het moment dat de aanmeldronde eindigt, wordt jouw aanmelding niet in behandeling genomen. Dit leidt tot een automatische afwijzing. In het geval dat je alsnog mee wil doen aan het Global Exchange Programma moet je een nieuwe aanmelding doen in een volgende aanmeldronde.

Aan de volgende voorwaarden moet je voldoen aan het begin van jouw daadwerkelijke uitwisseling (de start van het semester bij jouw host universiteit):

 • Je staat bij de Universiteit van Amsterdam geregistreerd als voltijdstudent vanaf de datum dat je bij jouw host universiteit verwacht wordt en voor de gehele duur van jouw uitwisseling. Studenten die deelnemen aan de pilot Flexstuderen zijn uitgesloten van deelname aan het Global Exchange Programma.
 • Op het moment van vertrek heb je minstens 120 ECTS behaald
  • Er zijn twee uitzonderingen op deze voorwaarde:     
   • Voor studenten van Amsterdam University College (AUC) geldt dat zij op het moment van vertrek minstens 120 ECTS voor een semester 1 exchange (Autumn), of 90 ECTS voor een semester 2 exchange (Spring) hebben behaald.
   • Voor studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde geldt dat zij op het moment van vertrek minstens 90 ECTS hebben behaald.

Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan een consequentie zijn dat je gedwongen wordt om je terug te trekken uit het Global Exchange Programma.

Zie ook onze FAQ voor een verdere uitleg.

Aanmeldperiodes

Er gelden drie aanmeldperiodes voor het Global Exchange Programma:

 • Periode 1: van 1 november tot en met 1 december 17.00 uur. Aanmeldingen voor semester 1, semester 2 of een heel jaar.
 • Periode 2: van 24 december tot en met 14 januari 17.00. Aanmeldingen voor semester 1, semester 2 of een heel jaar.
 • Periode 3: van 1 juni tot en met 15 juni 17.00. Aanmeldingen voor semester 2.

Let op:

 • Niet alle universiteiten van het Global Exchange Programme doen automatisch mee in iedere periode.
 • Bepaalde bestemmingen kunnen na aanmeldperiode 1 (en 2) al vol zitten. Voor elke aanmeldperiode wordt er een updated destination-overzicht gepubliceerd met het aantal beschikbare plekken.
 • Het destination-overzicht voor de eerste ronde is per 1 november beschikbaar, het overzicht van de tweede ronde na 20 december en het overzicht van de derde ronde na 31 mei*.

* Het nieuwe GEP Destinations Overview (in pdf) verschijnt hier in juni 2022.

Aanmeldingsprocedure

Om je aan te melden dien je een volledig ingevulde online aanmelding af te ronden via de digitale wereldkaart. Een volledig dossier bestaat uit:

 • Compleet ingevulde online application (inclusief beantwoording van de reflectievragen);
 • Compleet en correct ingevuld Academic Approval Form (AAF), ondertekend door de relevante faculteit(en).

Met het Academic Approval Form (AAF) verkrijg je toestemming van jouw faculteit/opleiding om je aan te melden voor het Global Exchange Programme. Zonder dit ondertekende formulier wordt jouw aanmelding niet in behandeling genomen. Middels het AAF verklaart jouw faculteit dat je voldoende studiepunten hebt behaald om je aan te melden.

Voor verdere informatie zie de toelichting op het AAF per faculteit. Het kan tot 5 werkdagen duren om jouw AAF te verkrijgen na de aanvraag. We adviseren daarom sterk om vroeg te beginnen met deze stap.

Start de aanmelding

 • Gedurende de aanmeldingsperiode is de online aanmelding beschikbaar via de ‘Apply Now’ knop op de digitale wereldkaart. Let op, dit werkt alleen bij Global Exchange Programme bestemmingen.
 • De Application Guide bevat informatie over de deadlines, en heldere instructies hoe je de online aanmelding indient.

Plaatsings- en selectieprocedure

Verdere uitleg over het plaatsingsproces vind je onder Plaatsing en selectie.