Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)

Er zijn vijf gezamenlijke Nederlandse instituten in het buitenland. In Sint-Petersburg, Athene, Cairo, Florence en Rome. De instituten in het buitenland bieden cursussen en stages voor studenten, en faciliteiten voor wetenschappelijk personeel en studenten die tijdelijk onderzoek doen in het buitenland. De UvA beheert de instituten in Sint-Petersburg en Athene.

Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP)

Het NIP vertegenwoordigt de universiteiten in diverse disciplines. Niet alleen Slavistiek, Ruslandkunde, Neerlandistiek en (Kunst)geschiedenis, maar ook andere disciplines (zoals sociale wetenschappen). Het NIP:

  • verzorgt academische cursussen als integraal onderdeel van de studieprogramma's van de participerende Nederlandse universiteiten
  • biedt beurzen en stageplaatsen en begeleidt scripties, individuele studieprogramma's en studiereizen
  • organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten en faciliteert onderzoek

Het NIP beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek, werkplaatsen, een logeerkamer, een uitgebreid netwerk van academische contacten en zorgt voor toegang tot Russische archieven en musea voor onderzoek.

Het instituut draagt bij aan de verspreiding van Nederlandse cultuur en de bevordering van de Nederlands-Russische academische samenwerking, in nauwe samenwerking met de deelnemende instellingen in Nederland.

Nederlands Instituut in Athene (NIA)

Het Nederlands Instituut in Athene (NIA) is een van de vijftien buitenlandse universitaire instellingen in Athene. Het NIA fungeert als een wetenschappelijk en cultureel centrum dat contacten tussen Nederlandse en Griekse wetenschappelijke en culturele instellingen coördineert. Het instituut biedt Nederlandse wetenschappers en studenten de gelegenheid om in Griekenland onderzoek te verrichten en hun onderzoek te presenteren door middel van lezingen, seminars en colloquia. Het NIA zorgt voor een betere verspreiding van kennis over het Nederlands wetenschappelijk onderzoek en de studiemogelijkheden die de Nederlandse partneruniversiteiten bieden. Tevens organiseert men cursussen voor studenten en zijn er gastenverblijven voor studenten en onderzoekers.

Nederlands Vlaams Instituut in Cairo (NVIC)

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) is een academisch centrum dat diensten verleent aan wetenschappers en studenten van de deelnemende universiteiten. De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten hebben voornamelijk betrekking op de Arabistiek, Egyptologie, Archeologie en Papyrologie, maar het NVIC vertegenwoordigt ook de overige disciplines van de universiteiten. Het instituut verzorgt bijvoorbeeld academische cursussen in de archeologie van Egypte en de Arabistiek als integraal onderdeel van de studieprogramma's van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Bovendien begeleidt het NVIC scripties, papers en andere individuele studieprogramma's van studenten tijdens hun verblijf in Egypte.

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI)

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) verzorgt een uitgebreid onderwijs- en onderzoeksprogramma op het gebied van de kunstgeschiedenis en de relatie tussen Italiaanse en Nederlandse en Vlaamse kunst in het bijzonder. Onderzoekers en studenten kunnen gebruik maken van de onderzoeks- en publikatiefaciliteiten, de huisvesting en de bibliotheek. Het instituut heeft jaarlijks beurzen beschikbaar voor studenten en onderzoekers.

Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR)

Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een interuniversitaire instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. De leden van de wetenschappelijke staf bemiddelen voor Nederlandse collega's, verrichten eigen onderzoek, begeleiden studenten en promovendi en verzorgen cursussen voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Tevens stelt het KNIR beurzen ter beschikking aan studenten en jonge onderzoekers van Nederlandse universiteiten voor een studieverblijf in Rome.

Naast deze gezamenlijke instituten heeft de Universiteit Leiden het beheer over twee instituten, in Turkije (Istanbul) en Marokko (Rabat), die echter ook toegankelijk zijn voor onderzoekers en studenten van andere Nederlandse universiteiten.

Nederlands Instituut in Turkije (NIT)

Het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) is een onderzoeksinstituut dat zich richt op historisch en archeologisch onderzoek. Het instituut verleent onderzoeksfaciliteiten en stimuleert samenwerking tussen Turkse en Nederlandse instanties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. Naast een bibliotheek biedt het instituut ook accommodatie voor gastonderzoekers en studenten.

Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR)

Het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heeft als doel om de samenwerking en uitwisseling in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tussen Nederland en Marokko te bevorderen. Tot de belangrijkste doelstellingen van het NIMAR behoren het aanbieden van onderwijsprogramma's, (bijv. voor studenten Arabisch en sociale wetenschappen), het bemiddelen bij stages, het opzetten van een onderzoeksprogramma, het ondersteunen van onderzoekers uit Nederland en Marokko en het promoten van het Nederlandse hoger onderwijs.