Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)

Er zijn zeven Nederlandse instituten in het buitenland. In Sint-Petersburg, Athene, Cairo, Florence, Rome, Ankara en Rabat. Gezamenlijk leveren zij een belangrijke bijdrage aan de profilering van de Nederlandse universiteiten in het buitenland. De instituten vormen een netwerk van kenniscentra op het terrein van onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers doen op allerlei manieren internationale ervaring op; bijvoorbeeld door het volgen van colleges en het uitvoeren van veldwerkprojecten of onderzoek. De aanwezigheid van deze instituten kan ook een stimulans zijn voor studenten of onderzoekers uit het betreffende land om als student of kenniswerker naar Nederland te gaan.

Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP)

Het NIP vertegenwoordigt de universiteiten in diverse disciplines. Niet alleen Slavistiek, Ruslandkunde, Neerlandistiek en (Kunst)geschiedenis, maar ook andere disciplines (zoals sociale wetenschappen). NIP heeft de volgende aandachtsgebieden:

  • Het ondersteunen en leveren van een directe bijdrage aan onderwijs en onderzoek van de deelnemende universiteiten, onder meer door het aanbieden van studieprogramma's en cursussen en het begeleiden van studenten en promovendi.
  • Het organiseren van lezingen, symposia en tentoonstellingen. Deze meer op het algemeen publiek gerichte activiteiten vloeien rechtstreeks voort uit de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het instituut.
  • Het faciliteren van Nederlandse wetenschappers en studenten door het ter beschikking stellen van onder andere huisvesting (indien mogelijk), bibliotheken en computerfaciliteiten alsmede de bemiddeling bij (overheids)instanties om onderzoek (veldwerk) in de desbetreffende landen te kunnen verrichten.

Nederlands Instituut in Athene (NIA)

Het Nederlands Instituut Athene is een van de zeventien buitenlandse 'archeologische scholen' in Athene. Onder auspiciën van het instituut doen onderzoekers en studenten uit Nederland archeologisch onderzoek in Griekenland. Het NIA is een interuniversitair wetenschappelijk instituut. Het organiseert, verzorgt en faciliteert onderwijs en onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra in Nederland en Griekenland. Verder beschikt het over een uitgebreid hoogstaand wetenschappelijk netwerk in beide landen.

Nederlands Vlaams Instituut in Cairo (NVIC)

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) is in 1971 opgericht. Acht universiteiten in Nederland en Vlaanderen participeren in het NVIC met als doel het stimuleren en internationaliseren van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het Midden-Oosten. De beheervoerende instelling is de Universiteit Leiden. Tot recent lag de nadruk van onze activiteiten op Arabistiek & Islamkunde, Egyptologie, Archeologie en Papyrologie. Sinds 2012 is het Instituut begonnen haar werkveld te verbreden en zijn drie bijkomende focusgebieden gekozen.

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI)

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) bevordert en faciliteert onderzoek en onderwijs voor studenten, onder­zoekers en docenten van de deelnemende Nederlandse universiteiten. In samenwerking met internationale universitaire en museale partners ontwikkelt het NIKI interdisciplinaire activiteiten. We hebben een internationaal erkende en unieke expertise opge­bouwd op drie aandachtsgebieden in de vroegmoderne tijd: de Italiaanse kunst, de artistieke relaties tussen de Nederlanden en Italië en de geschiedenis van de teken- en prentkunst. Het NIKI is het enige kenniscentrum ter wereld dat de artistieke betrekkingen tussen de Nederlanden en Italië systematisch in kaart brengt. Het NIKI is allerminst voorbehouden aan kunsthistorici. Het is de ideale plek voor onderwijs, onderzoek en symposia voor studenten, docenten en onderzoekers van aanverwante disciplines en takken van wetenschap.

Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR)

Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een interuniversitaire instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. De leden van de wetenschappelijke staf bemiddelen voor Nederlandse collega's, verrichten eigen onderzoek, begeleiden studenten en promovendi en verzorgen cursussen voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Tevens stelt het KNIR beurzen ter beschikking aan studenten en jonge onderzoekers van Nederlandse universiteiten voor een studieverblijf in Rome.

Nederlands Instituut in Turkije (NIT)

Het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) is een onderzoeksinstituut dat zich richt op historisch en archeologisch onderzoek. Het instituut verleent onderzoeksfaciliteiten en stimuleert samenwerking tussen Turkse en Nederlandse instanties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. Naast een bibliotheek biedt het instituut ook accommodatie voor gastonderzoekers en studenten.

Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR)

Het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heeft als doel om de samenwerking en uitwisseling in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tussen Nederland en Marokko te bevorderen. Tot de belangrijkste doelstellingen van het NIMAR behoren het aanbieden van onderwijsprogramma's, (bijv. voor studenten Arabisch en sociale wetenschappen), het bemiddelen bij stages, het opzetten van een onderzoeksprogramma, het ondersteunen van onderzoekers uit Nederland en Marokko en het promoten van het Nederlandse hoger onderwijs.