Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zowel bachelor als masterstudenten kunnen tijdens hun opleiding een stage of onderzoek in het buitenland doen. In hoeverre dit mogelijk is hangt van de opleiding af. Ga je een stage of onderzoek doen bij een instelling binnen Europa? Dan kun je een aanvraag indienen voor de Erasmusbeurs en voor het Amsterdams Universiteitsfonds. Ga je een stage of onderzoek doen bij een instelling buiten Europa? Dan kun je een aanvraag indienen voor het Amsterdam Universiteitsfonds.

Stage/onderzoek binnen Europa: Erasmusbeurs

Als Erasmusstudent kun je voor je buitenlandverblijf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de extra kosten voor levensonderhoud en reiskosten: de Erasmusbeurs (Erasmus+ Traineeship Grant). Het algemene beursbedrag wordt jaarlijks door de Europese Commissie en het nationaal agentschap in Nederland, de Nuffic, vastgesteld en is gekoppeld aan het land van bestemming.

Meer informatie over de beursbedragen en deelnemende landen vind je op de UvA Erasmus+ pagina.

Voorwaarden

Je onderzoeksproject/stage in het buitenland is onderdeel is van je UvA curriculum:

 • je blijft ingeschreven bij de UvA;
 • je activiteiten in het buitenland moeten onderdeel zijn van je studie en je moet er studiepunten voor ontvangen;
 • je blijft minimaal 2 maanden voor je stage/onderzoek in het buitenland;
 • het betreft een full-time stage/onderzoek (gewoonlijk 36-40 uur per week);
 • er moet een positief reisadvies gelden voor het desbetreffende land (bron MinBuZa);
 • het instituut waar je onderzoek gaat doen is bereid een Erasmus Learning Agreement for Traineehips in te vullen en te ondertekenen (zie voorbeelddocument hieronder).

Je kunt ook een Erasmusbeurs aanvragen voor een stage/onderzoek na je UvA studie, indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • je vraagt de Erasmusbeurs aan terwijl je nog niet afgestudeerd bent en bij de UvA ingeschreven bent;
 • je doet je stage/onderzoek binnen één jaar na afstuderen aan de UvA;
 • je blijft minimaal 2 maanden voor je stage/onderzoek in het buitenland;
 • het betreft een full-time stage/onderzoek (gewoonlijk 36-40 uur per week);
 • er moet een positief reisadvies gelden voor het desbetreffende land (bron MinBuZa);
 • de instelling waar je je traineeship gaat doen is bereid een Erasmus Learning Agreement for Traineehips in te vullen en te ondertekenen (zie voorbeelddocument hieronder);
 • (je krijgt geen EC's toegewezen voor je stage/onderzoek omdat je geen UvA student meer bent.)

Daarnaast moet je rekening houden met het volgende:

 • je mag maximaal 12 maanden Erasmusbeurs ontvangen voor studie of traineeship in/na de bachelorfase en 12 maanden voor studie of traineeship in/na de masterfase.

Onderzoeksprojecten/stages die starten gedurende 2021-2022 moeten voldoen aan aanvullende voorwaarden. Voor meer informatie zie www.uva.nl/coronavirus > Travel. 

Deadline

De deadline is 6 weken vóór aanvang van je onderzoeksproject/onderzoeksstage.

Hou er rekening mee dat de kansen op een beurs kleiner worden in de loop van het jaar aangezien we uitgaan van het first come, first serve principe. Het is daarom verstandig om je aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. 

Aanmelden Erasmus+ Traineeship Grant

Je kunt je pas aanmelden nadat je zelf een onderzoeksproject/stage of traineeship in het buitenland geregeld hebt en het instituut/bedrijf waar je heen gaat bereid is vooraf een Learning Agreement for Traineeships te ondertekenen. Om na te gaan of het instituut/bedrijf waar je heen wil gaan bereid is dit te doen kun je het onderstaande voorbeeld van de Learning Agreement for Traineeships gebruiken.

De aanmeldingprocedure begint met het invullen van een online aanmeldingsformulier (zie onderstaande link). Bij het invullen van het formulier moet je een goedkeuring uploaden van de examencommissie of opleiding dat je het betreffende studieonderdeel in het buitenland mag doen. Als je deze goedkeuring nog niet hebt, dan kun je alsnog het formulier alvast invullen en de goedkeuring t.z.t. mailen naar het onderstaande e-mailadres.

Hierna is de procedure als volgt:

• Na aanmelding onvang je van het FNWI Study Abroad Office de laatste versie van het Learning Agreement for Traineeships dat ondertekend moet worden door jou, de FNWI Study Abroad Officer, en je begeleider in het buitenland.

• Daarnaast ontvang je het Erasmus+ Grant Agreement (contract). Deze moet je controleren, tekenen en opsturen naar het UvA Central Erasmus Office. Je wordt hierover t.z.t. geïnformeerd. Meer informatie volgt per mail na je aanmelding.

Na je periode in het buitenland

Aan het einde van je verblijf in het buitenland laat je door je supervisor bij het gastinstituut het laatste deel van de Learning Agreement for Traineeships ('after mobility') invullen. Na terugkomst moet je binnen twee weken het 'after mobility' deel inleveren bij het UvA Central Erasmus Office.
Daarnaast moet je een Participant Report (survey) invullen. Je wordt hierover door het UvA Central Erasmus Office geïnformeerd.

Brexit 

Het is mogelijk om voor 2022-2023 een Erasmusbeurs voor stages/traineeships in het Verenigd Koninkrijk aan te vragen. Stages/traineeships die een einddatum hebben na 31 mei 2023 zullen niet gehonoreerd worden aangezien de deelname van het Verenigd Konininkrijk dan eindigt. 

Lees meer hierover op de Erasmus+ beurs FAQ (UvA)

Let op: Als de UvA de stages/traineeships in het buitenland vanwege de corona-situatie niet kan faciliteren, kun je geen Erasmus+ beurs krijgen voor een stage/traineeship.

Stage/onderzoek binnen of buiten Europa

Als je een stage of onderzoek buiten de EU/EEA gaat doen, dan kun je een aanvraag indienen bij het Amsterdams Universiteitsfonds. Doe je je stage of onderzoek binnen de EU/EEA, dan kun je ook een aanvraag indienen voor het Amsterdams Universiteitsfonds, naast de Erasmusbeurs. Via onderstaande link ga je naar de website van het Amsterdams Universiteitsfonds waar je alles over de voorwaarden en deadlines kan lezen en je aanvrag kan indienen.

Study Abroad Office FNWI

Selma Kujundzic & Irene Verkist Perez

Indien één van bovenstaande stappen onduidelijk is of indien je andere vragen hebt, kun je contact opnemen met het FNWI Study Abroad Office.

Bezoekadres: Science Park 904, 1098 XH Amsterdam
Postadres: Postbus 94214, 1090 GE Amsterdam

Momenteel zijn we telefonisch niet bereikbaar. Vragen kunnen gemaild worden naar studex-science@uva.nl en zullen uiteraard zo snel mogelijk beantwoord worden. 

Aanpassingen spreekuur i.v.m. maatregelen coronavirus

Wegens de UvA coronamaatregelen is er geen regulier spreekuur op locatie. Voor het inplannen van een persoonlijk gesprek (via Teams, Zoom, o.i.d.) over een uitwisseling, (onderzoeks)stage of andere activiteiten in het buitenland, stuur een email naar studex-science@uva.nl.