Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Stage & Onderzoek

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zowel bachelor als masterstudenten kunnen tijdens hun opleiding een stage of onderzoek in het buitenland doen. In hoeverre dit mogelijk is hangt van de opleiding af. Ga je een stage of onderzoek doen bij een onderzoeksinstituut of universiteit binnen Europa? Dan kun je een aanvraag indienen voor de Erasmus+ beurs en voor het Amsterdams Universiteitsfonds. Ga je een stage of onderzoek doen bij een onderzoeksinstituut of universiteit buiten Europa? Dan kun je een aanvraag indienen voor het Amsterdam Universiteitsfonds.

Stage/onderzoek binnen Europa: Erasmus+ beurs

Als Erasmusstudent kun je voor je buitenlandverblijf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de extra kosten voor levensonderhoud en reiskosten: de Erasmus+ beurs (Erasmus Traineeship beurs). Het algemene beursbedrag wordt jaarlijks door het Nationaal Agentschap in Nederland, de Nuffic, vastgesteld en is gekoppeld aan het land van bestemming.

Meer informatie over de beursbedragen en deelnemende landen vind je op de UvA Erasmus+ pagina.

Voorwaarden

  • je blijft ingeschreven bij de UvA;
  • je activiteiten in het buitenland moeten onderdeel zijn van je studie en je moet er studiepunten voor ontvangen;
  • je blijft minimaal 2 maanden voor je stage/onderzoek in het buitenland;
  • het betreft een full-time stage/onderzoek (36-40 uur per week);
  • het instituut waar je onderzoek gaat doen is bereid een Erasmus Learning Agreement for Traineehips in te vullen en te ondertekenen (zie voorbeelddocument hieronder).

Daarnaast moet je rekening houden met het volgende:

  • je mag maximaal 12 maanden Erasmusbeurs ontvangen voor studie/stage in de bachelorfase en 12 maanden voor studie/stage in de masterfase.

Deadline

De geadviseerde deadline is 1 juni van het studiejaar voorafgaand aan het jaar van vertrek.

Het is begrijpelijk dat deze geadviseede deadline niet voor iedereen haalbaar is omdat het sommige studenten pas later in het academisch jaar hun stage/onderzoek gaan doen, dus ook later op zoek gaan naar een plek. Aanvragen die later binnenkomen zullen daarom ook in behandeling genomen worden. Hou er wel rekening mee dat de kansen op een beurs kleiner worden in de loop van het jaar aangezien we uitgaan van het first come, first serve principe.

De deadline in dit geval is één maand voordat het onderzoeksproject/onderzoeksstage start.

Aanmelden Erasmus+ Traineeship Grant

Je kunt je pas aanmelden nadat je zelf een onderzoeksproject in het buitenland geregeld hebt en het instituut waar je heen gaat bereid is vooraf een Learning Agreement for Traineeships te ondertekenen. Om na te gaan of het instituut waar je heen wil gaan bereid is dit te doen kun je het onderstaande voorbeeld van de Learning Agreement for Traineeships gebruiken.

De aanmeldingprocedure begint met het invullen van een online aanmeldingsformulier (zie onderstaande link). Bij het invullen van het formulier moet je een goedkeuring uploaden van de examencommissie of opleiding dat je dit studieonderdeel in het buitenland mag doen. Als je deze goedkeuring nog niet hebt, dan moet je alsnog het formulier invullen en de goedkeuring t.z.t. mailen naar het onderstaande e-mailadres.

Hierna is de procedure als volgt:

• Na aanmelding onvang je van de contactpersoon internationalisering FNWI (Selma Kujundzic) de laatste versie van het Learning Agreement for Traineeships dat ondertekend moet worden door jou, de contactpersoon internationalisering FNWI, en je begeleider in het buitenland.

• Daarnaast ontvang je het Erasmus+ Grant agreement (contract). Deze moet je controleren, tekenen en opsturen naar het UvA Central Erasmus Office. Je wordt hierover t.z.t. geïnformeerd. Meer informatie volgt per mail na je aanmelding.

Na je periode in het buitenland

• Aan het einde van je verblijf in het buitenland laat je door je supervisor bij het gastinstituut het laatste deel van de Learning Agreement for Traineeships ('after mobility') invullen. Na terugkomst moet je binnen twee weken het 'after mobility' deel inleveren bij het UvA Central Erasmus Office.
• Na terugkomst moet je een verslag over je buitenlandverblijf inleveren bij het UvA Central Erasmus Office. Je wordt hierover door het UvA Central Erasmus Office geïnformeerd.

 

Aanmelding Erasmus+

Voorbeeld Learning Agreement for Traineeships

Stage/onderzoek buiten Europa

Als je een stage of onderzoek buiten de EU/EEA gaat doen, dan kun je een aanvraag indienen bij het Amsterdams Universiteitsfonds. Via onderstaande link ga je naar de website van het Amsterdams Universiteitsfonds waar je alles over de voorwaarden en deadlines kan lezen en je aanvrag kan indienen.

Amsterdams Universiteitsfonds

Vragen

Indien één van bovenstaande stappen onduidelijk is of je hebt andere vragen kun je contact opnemen met Selma Kujundzic via onderstaand e-mailadres, of naar het inloopspreekuur komen. Je kunt je melden bij de ESC balie, Science Park 904, Education Service Centre FNWI op de volgende tijden:

Donderdag tussen 10.00-12.00 en tussen 13.00-15.00

mailto: studex-science@uva.nl