Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Beurzen

Beurzen voor Surinaamse studenten

Als je onverwacht in financiële problemen dreigt te komen tijdens je studie aan de UvA, kun je een beurs aanvragen. Er zijn maximaal vijf beurzen beschikbaar.

Beurs

De Universiteit van Amsterdam (UvA) stelt jaarlijks maximaal vijf basisbeurzen van €275,- per maand beschikbaar aan Surinaamse studenten die wegens overmacht problemen hebben met de financiering van hun studie.

Wanneer

De beurzen worden jaarlijks in januari verstrekt voor een periode van maximaal twaalf maanden. Het doel is om studievoortgang en/of het afstuderen te bevorderen.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor 2018-2019 was 15 november 2018. 

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Een commissie van studentendecanen maakt een selectie uit de aanvragen en stelt vast welke studenten (maximaal vijf) voor een beurs in aanmerking komen. Bij de selectie wordt onder meer gelet op:

  • je studievoortgang
  • de prognose van de datum van afstuderen
  • overige inkomsten

Na de selectie van de brieven worden maximaal acht studenten uitgenodigd voor een gesprek. Vervolgens wordt de definitieve keuze van vijf studenten gemaakt. Half december ontvang je een schriftelijk antwoord op je aanvraag.

Meer informatie voor Surinaamse studenten