Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Beurzen

FAQ

Bestuursbeurs

Deze FAQ is medio september 2017 geüpdatet.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een bestuursbeurs?

  De volgende studenten hebben recht op een bestuursbeurs:

  • Studenten die zitting hebben in de medezeggenschap (CSR, FSR en OC’s)
  • Studenten die een bestuursfunctie vervullen bij een vereniging of organisatie die genoemd wordt in Deel IV van Bijlage 1 van het Profileringsfonds.

  A. De aanvragers die zitting hebben in de medezeggenschap moeten daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Hij/zij heeft recht op heeft recht gehad op een vorm van een prestatiebeurs hoger onderwijs.
  2. Hij/zij is in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent voor een opleiding aan de UvA en was tevens ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA in het studiejaar voorafgaande aan het bestuursjaar
  3. Hij/zij heeft voorafgaand aan het jaar waarin de bestuursfunctie wordt uitgeoefend voldaan aan de BSA-norm.
  4. Hij/zij heeft - tijdens zijn/haar inschrijving bij de UvA - nog geen 24 maanden financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds ontvangen voor het bestuurswerkwerk in een medezeggenschapsorgaan.

  B. De aanvragers die een bestuursfunctie vervullen bij een vereniging of organisatie die genoemd wordt in Bijlage 1 van het Profileringsfonds moeten daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Hij/zij heeft recht op heeft recht gehad op een vorm van een prestatiebeurs hoger onderwijs.
  2. Hij/zij is in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent voor een opleiding aan de UvA en was tevens ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA in het studiejaar voorafgaande aan het bestuursjaar
  3. Hij/zij heeft voorafgaand aan het jaar waarin de bestuursfunctie wordt uitgeoefend voldaan aan:
   - de BSA-norm (voor eerstejaars)
   - een studievoortgang van gemiddeld ten minste 40 EC per studiejaar voor de opleiding aan de UvA waar voor het eerst de functie zal worden uitgeoefend (voor ouderejaars).
  4. Hij/zij heeft - tijdens zijn/haar inschrijving bij de UvA - nog geen 24 maanden financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds ontvangen voor het bestuurswerkwerk bij een vereniging of organisatie die genoemd wordt in Bijlage 1 van het Profileringsfonds.
 • Hoe verloopt de erkenning van nieuwe verenigingen of organisaties die in aanmerking willen komen voor een bestuursbeurs?

  Met ingang van 2017-2018 kan ieder bestuurslid of lid van de medezeggenschapsorgaan alleen een individuele beurs aanvragen. Het uitbetalen in de vorm van een bestuursbudget kan niet meer.

  Een individuele bestuursbeurs wordt aangevraagd door één persoon uit het bestuur. Het bestuur bepaalt hoeveel beursmaanden van het totaal aantal maanden voor het bestuur aan elk individueel bestuurslid wordt toebedeeld. Dat wordt aangegeven in het verdeeldocument, dat op de site kan worden gedownload. Check, om teleurstelling te voorkomen, voordat de verdeling plaatsvindt, of elk lid aan de individuele eisen voldoet.

  Bij een bestuurswissel in bijvoorbeeld februari kan het voorkomen dat twee verschillende besturen betrokken zijn bij de verdeling van het totaal aantal maanden voor de vereniging in een academisch jaar.

  Bekijk ook het Bestuursbeurzen Stroomdiagram Erkenning (pdf, 1 p.).

Profileringsfonds 2017-2018