Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Beurzen

Bestuursbeurs

Het is mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen vanwege bestuursactiviteiten.

Centrale Studentenraad in overleg

Het vervullen van een bestuursfunctie bij een studentenvereniging of studentenorganisatie, of deelname aan een medezeggenschapsorgaan vergt soms zoveel tijd dat je studievertraging oploopt. In dat geval kun je aanspraak maken op een zogenaamde bestuursbeurs, als tegemoetkoming van de vertraging die hierdoor wordt opgelopen. Hoe je deze beurs kunt aanvragen staat hieronder kort beschreven.

Achtergrondinformatie bij de Regeling Profileringsfonds op grond van bestuursactiviteiten ('bestuursbeurzen')

  • Jaarlijks stelt het College van Bestuur per vereniging en organisatie het aantal te verdelen bestuursbeurzen in aantallen maanden vast.
  • De Regeling Profileringsfonds voor 2017-2018 geldt ook voor 2018-2019 en 2019-2020 en is hieronder te downloaden.
  • In de Bijlage bij de regeling is de erkenning en de toekenning opgenomen.
  • Het aantal maanden bestuursbeurs is onder meer afhankelijk van het ledenaantal en de omvang van de bestuursactiviteiten.
  • In deel 3 en deel 4 van de regeling vind je de informatie over respectievelijk de bestuursbeurzen voor studentenorganisaties, en de bestuursbeurzen voor UvA-medezeggenschapsorganen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn:

  • Ieder bestuurslid  kan alleen zelf een individuele beurs aanvragen.
  • Alle studenten, ongeacht hun nationaliteit, hebben recht op een bestuursbeurs als ze aan de individuele eisen voldoen.
  • De deadline voor beursaanvragen voor studentenorganisaties (studie- studentenverenigingen en stichtingen) is 1 november. Besturen met een bestuurswissel tussen 1 november en 1 mei kunnen een aangepaste deadline aanvragen.
  • Voor beursaanvragen voor de Medezeggenschap is de deadline 1 november.
Download: Profileringsfonds 2017-2018 (ook geldig voor 2018-2019 en 2019-2020) (pdf, 26 p.)

Verwijzingen

In de FAQ vind je het antwoord op drie belangrijke vragen, inclusief schema's voor uitbetaling en het stroomdiagram voor het aanvragen van een bestuursbeurs.

FAQ

Meer nuttige informatie

Information in English: Administrative Body Membership Grant

Vraag, melding of klacht over dit onderwerp? Neemt contact met ons op.