Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

VSBfonds Beurs

voor studie of onderzoek in het buitenland

Deze beurs is voor elke voltijdstudent die is afgestudeerd of afstudeert tussen 1 maart 2019 en 31 december 2020 als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit.

Voor wie?

Studie of onderzoek in het buitenland 

Studeer jij tussen 1 maart 2019 en 31 december 2020 af? Met een VSBfonds Beurs kun je doorstuderen of onderzoek doen in het buitenland. De beurs  is uitsluitend bestemd voor studie of onderzoek dat aanvullend is op het curriculum van de Nederlandse opleiding en daar geen onderdeel van uitmaakt. Stages komen dus niet in aanmerking. De duur van de studie of het onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.

Nederlandse nationaliteit

De beurs is alleen voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. Voor uitzondering op deze eis dien je de informatie op de website van het VSBfonds goed door te lezen. In ieder geval dien je de Nederlandse taal te beheersen.

Je kan de beurs slechts één keer aanvragen. Er is één aanvraagronde per jaar. Voor de UvA zijn deze ronde 12 beurzen en 2 reservebeurzen beschikbaar.

Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van het VSBfonds (onderaan deze website vind je de link).

Hoe aanvragen?

Een aanvraag wordt ingediend via het digitale aanvraagformulier op de site van het VSBfonds zelf. Lees eerst alle voorwaarden goed door, evenals de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Belangrijke informatie voor AUC-studenten

Betaal je het collegegeld aan de VU, meld je dan als VU-student aan voor de VSBfonds Beurs. Betaal je het collegegeld aan de UvA, meld je dan als UvA-student aan voor de VSBfonds Beurs. Mocht je het niet zeker weten, neem dan contact op met het AUC servicedesk via servicedesk@auc.nl of bij de Information Desk in het AUC-gebouw, iedere werkdag tussen 12:00 en 14:00 uur. Ook kun je vragen hierover stellen via hun formulier.

Voorlichting over de VSBfonds Beurs: 30 januari 2020

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 januari 2020. Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over de mogelijkheden van een VSBfonds Beurs.

Wanneer aanvragen: tot 1 maart 2020

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2020. Let wel: deze deadline wordt strikt gehanteerd. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.  

Tijdpad UvA-selectie VSBfonds Beurs 2020

  • zondag 1 maart 2020: deadline aanvragen. Let op: dit is een strikte deadline.
  • maandag 9 maart 2020: uitslag eerste ronde
  • maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart 2020: selectiegesprekken eerste ronde (let wel: houd hier rekening mee, afspraken kunnen niet worden verplaatst)
  • donderdag 27 maart 2020: uitslag definitieve selectie

Studenten met een functiebeperking

In aansluiting bij het algemene VSBfonds beleid van meer aandacht voor diversiteit zal VSBfonds opnieuw extra geld reserveren voor studenten met een beperking. Studenten met een beperking kunnen een verzoek doen voor een tegemoetkoming in de extra kosten die met de beperking gemoeid zijn. In die gevallen kan dus worden afgeweken van de maximale beursbedragen. De verzoeken zullen van geval tot geval worden bekeken. Deze mogelijkheid staat genoemd in de voorwaarden onder het kopje ‘kostenbegroting’. Neem bij vragen contact op met een studentendecaan.

Verslagen van oud-bursalen

Hieronder vind je vijf verslagen van oud-bursalen. Ervaringen van oud-bursalen geven je ook nuttige input tijdens je voorbereidingen op een verblijf in het buitenland. 

Verwijzingen