Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Praktische zaken

VSBfonds Beurs

voor studie of onderzoek in het buitenland

Deze beurs is voor elke voltijdstudent die is afgestudeerd of afstudeert tussen 1 maart 2019 en 31 december 2020 als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit.

Studie of onderzoek in het buitenland 

De duur van de studie of het onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden. De VSBfonds Beurs is uitsluitend bestemd voor studie of onderzoek, dat aanvullend is op het curriculum van de Nederlandse opleiding en daar geen onderdeel van uitmaakt. Stages komen dus niet in aanmerking.

Deze beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert als bachelor- of als masterstudent aan een Nederlandse hogeschool of universiteit tussen 1 maart 2018 en 31 december 2019. Je kan de beurs slechts één keer aanvragen.

De UvA heeft deze ronde 13 beurzen plus 2 reservebeurzen beschikbaar.

Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van het VSBfonds (onderaan deze pagina vind je de link).

Aanvraag 

Een aanvraag wordt ingediend via het digitale aanvraagformulier op de site van het VSBfonds  zelf. Lees eerst alle voorwaarden goed door, evenals de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook zijn er voorbeelden te lezen van eerdere bursalen.

Nederlandse nationaliteit

De beurs is alleen voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. Voor uitzondering op deze eis dien je de informatie op de website van het VSBfonds goed door te lezen. In ieder geval dien je de Nederlandse taal te beheersen.

Belangrijke informatie voor AUC-studenten

Indien je een aanvraag voor een VSBfonds Beurs wilt indienen bij de UvA, dien je het collegegeld aan de UvA te hebben betaald. Dit kun je zelf zien aan de hand van bijvoorbeeld je bankafschrift. Mocht je het niet zeker weten, neem dan contact op met het AUC servicedesk via servicedesk@auc.nl of iedere werkdag tussen 12:00 en 14:00 uur bij de Information Desk in het AUC-gebouw.  Ook kun je vragen hierover stellen via hun formulier.

Betaal je het collegegeld aan de VU, meld je dan als VU-student aan voor de VSBfonds Beurs.

Deadline: 1 maart 2020

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2020. Let wel: deze deadline wordt strikt gehanteerd. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.  

Tijdpad UvA-selectie VSBfonds Beurs 2020

De informatie voor 2020 is nog niet bekend. 

Tijdpad 2019

  • vrijdag 1 maart 2019: deadline aanvragen. Let op: dit is een strikte deadline.
  • maandag 11 maart 2019: uitslag eerste ronde
  • maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart 2019: selectiegesprekken eerste ronde (let wel: houd hier rekening mee, afspraken kunnen niet worden verplaatst)
  • donderdag 28 maart 2019: uitslag definitieve selectie

Studenten met een functiebeperking

In aansluiting bij het algemene VSBfonds beleid van meer aandacht voor diversiteit zal VSBfonds opnieuw extra geld reserveren voor studenten met een beperking. Studenten met een beperking kunnen een verzoek doen voor een tegemoetkoming in de extra kosten die met de beperking gemoeid zijn. In die gevallen kan dus worden afgeweken van de maximale beursbedragen. De verzoeken zullen van geval tot geval worden bekeken. Deze mogelijkheid staat genoemd in de voorwaarden onder het kopje ‘kostenbegroting’. Neem bij vragen contact op met een studentendecaan.

Verslagen van oud-bursalen

Hieronder vind je vijf verslagen van oud-bursalen. Ervaringen van oud-bursalen geven je ook nuttige input tijdens je voorbereidingen op een verblijf in het buitenland. 

Verslag oud-bursaal VSBfonds UvA 1 (2012) - London (pdf, 3 p.) Verslag oud-bursaal VSBfonds UvA 2 (2012) - Oxford (pdf, 5 p.) Verslag oud-bursaal VSBfonds UvA 3 (2015) - Northampton, Massachusetts (pdf, 5 p.) Verslag oud-bursaal VSBfonds UvA 4 (2015) - Copenhagen, Denmark (pdf, 3 p.) Verslag oud-bursaal VSBfonds UvA 5 (2014) - Bilbao en Dublin (pdf, 9 p.)

Verwijzingen

Studentendecanen

Website VSBfonds Beurs

Vraag en antwoord VSBfonds