Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Financiële steun van Nederlandse en andere overheden

Op deze pagina vind je een overzicht van financiële steun vanuit de Nederlandse en andere overheden.

 • Studiefinanciering in het buitenland

  Vaak kun je je studiefinanciering behouden als je in het buitenland gaat studeren.

  Een uitwisseling

  Ga je naar het buitenland met een uitwisseling dan kun je je studiefinanciering meenemen als:

  • je aan de UvA als voltijdstudent staat ingeschreven en collegegeld hebt betaald
  • de examencommissie de vakken erkent die je in het buitenland volgt in je eigen studieprogramma
  • je verblijf in het buitenland niet langer duurt dan één academisch jaar

  Volledige opleiding in het buitenland

  Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden je studiefinanciering mee te nemen als je een hele bachelor of masteropleiding in het buitenland gaat doen. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden en vraag het tijdig aan.

  Overige praktische zaken

  Vraag een OV-vergoeding aan:

  • Een aanvraag dien je minimaal twee maanden voor je vertrek in bij DUO met een speciaal formulier.
  • Je moet middels een bewijs aantonen dat je daadwerkelijk in de aangegeven periode voor studie in het buitenland bent. Dit kan bijvoorbeeld met een e-mail of brief van de partner universiteit met de data of het semester er op.
  • Je kunt dit aanvraagformulier indienen via www.uva.nl/dssd en dan wordt het online getekend en gestempeld.
  • Vóór vertrek moet je je studentenreisproduct stopzetten.
 • Masterlening Erasmus+

  Een masterlening Erasmus+ is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die een volledige master in het buitenland gaan volgen. De lening ondersteunt masterstudenten bij de hoge kosten voor levensonderhoud en collegegeld. De masterlening is geen vervanging voor de reguliere beurs van Erasmus+.

  Meer informatie vind je via onderstaande link.

 • Cultureel Verdragbeurzen
  • Culturele verdragen zijn afspraken tussen de Nederlandse overheid en overheden in het buitenland. Er zijn afspraken over beurzen voor zomer/talencursussen en beurzen voor complete (MA) studies. Het zijn beurzen voor studenten, onderzoekers en (pas) afgestudeerden.
  • Er zijn verdragen met een groot aantal landen. Het landenoverzicht is sterk aan verandering onderhevig en wordt jaarlijks aangepast.
  • De hoogte van de beurs varieert per land. In veel gevallen krijg je vrijstelling van de betaling van je collegegeld in het buitenland, en wordt een deel van je reiskosten vergoed. In een aantal gevallen wordt je kamer voor je geregeld. Hou er rekening mee dat de beurs gevolgen kan hebben voor je basisbeurs (studiefinanciering) omdat de aanvullende financiering wordt opgevat als een alternatieve bron van inkomsten.
  • Een overzicht van de Cultureel Verdragbeurzen en informatie over voorwaarden en aanvraagprocedures vind op de website van het Nuffic. De  aanvraagprocedure kan een halfjaar tot een jaar in beslag nemen.
 • Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

  Duitsland - DIA-Stipendium
  Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) biedt twee keer per jaar een beurs aan voor gemotiveerde bachelor- en masterstudenten en jonge onderzoekers die een periode naar Duitsland gaan.

  Je kunt de beurs aanvragen voor een buitenlandsemester, master of onderzoek. Stipendiaten krijgen een eenmalig bedrag uitgekeerd van rond 2.000 euro voor een studie- of onderzoeksperiode van minimaal 3 maanden.

  De deadlines zijn op 1 juli en 1 december voor het daaropvolgende semester.

  Duitsland DAAD

  De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) biedt studerenden, onderzoekers en docenten diverse (financiële) mogelijkheden om in Duitsland te studeren of onderzoek te doen.

  Studenten van alle studierichtingen kunnen een beurs aanvragen om een (deel van) een masterstudie te doen in Duitsland (850 euro per maand) en een beurs voor een zomercursus in Duitsland (eenmalig 950 euro).

  Let op: de deadlines zijn al vroeg: 1 december voor de zomer / het najaar in het daaropvolgende jaar. Daarnaast zijn er diverse beurzen voor PhD-kandidaten, onderzoekers en docenten.
   

 • Frankrijk - Ambafrance

  Ieder jaar zijn er beurzen, die worden aangeboden door de Franse Ambassade en bedrijven (Unilever, Total, Accor en KLM). Deze beurzen zijn bestemd voor Masterstudenten of promovendi, die ten minste één collegejaar lang in Frankrijk willen verblijven. Alle studierichtingen kunnen in aanmerking komen voor een beurs.

 • STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie)

  Als je een post-initiële opleiding wilt volgen die gericht is op je huidige of een toekomstige baan, dan kon je tot eind vorig jaar gebruik maken van de fiscale studieaftrek. Deze regeling is vervallen en per 2022 vervangen door het STAP-budget (Stimulering van de ArbeidsmarktPositie). Je kunt hiermee aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget voor € 1.000 per jaar. Het kabinet stelt jaarlijks een budget beschikbaar van €200 miljoen, waarmee jaarlijks zo’n 200.000 toekenningen van mogelijk zijn. De vergoeding ontvang je als deelnemer niet zelf, maar die wordt door UWV uitgekeerd aan de onderwijsinstelling. Deze regeling geldt niet voor studenten die recht hebben op studiefinanciering. Meer informatie over het STAP-budget lees je op de website van UWV.

  Later in 2022 UvA-onderwijsaanbod beschikbaar

  Er is nu nog geen onderwijsaanbod van de Universiteit van Amsterdam beschikbaar waarvoor je dit budget kunt inzetten. Het aanmeldproces voor het STAP-budget loopt via uitvoeringsorganisatie UWV en dit vraagt om veel aanpassingen in het inschrijf- en factureringsproces bij de universiteiten. Bij de UvA wordt dit in de loop van dit jaar gefaseerd ingericht. Houd de website in de gaten om te zien voor welke programma’s STAP-budget bij de UvA kan worden ingezet.