Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Selectie

Na het verstrijken van de deadline zal er per bestemming een selectie worden gemaakt. Zodra de uitslag van de selectie bekend is, wordt er contact opgenomen met alle studenten. Dit gebeurt doorgaans binnen vier weken na de deadline. Doordat de selectie per bestemming gedaan wordt kan het zijn dat sommige studenten eerder op de hoogte worden gesteld dan andere. 

Verdere procedure Erasmus+

Na de selectie volgt informatie over de overige aspecten van de Erasmus uitwisseling, zoals de aanmelding bij de partneruniversiteit, de Erasmusbeurs en erkenning van vakken en studiepunten.

Aanmelding bij de partneruniversiteit

Als je geselecteerd bent voor een uitwisseling zal het Study Abroad Office FNWI je nomineren bij de partneruniversiteit. In veel gevallen zal de partneruniversiteit contact met je opnemen over hun  aanmeldingsprocedure, maar we adviseren je zelf ook de website van de partneruniversiteit te bekijken voor verdere informatie.

Daarnaast is het belangrijk dat je je houdt aan de aanmeldingsdeadlines van de universiteit waar je naar toe gaat. In sommige gevallen kan het niet naleven van een deadline ervoor zorgen dat je niet op uitwisseling kunt gaan. Je weet dus pas zeker dat je aan de partneruniversiteit kunt studeren op het moment dat je daar officieel bent geaccepteerd.

Pre-departure bijeenkomst

Eén of twee maanden voor vertrek word je uitgenodigd voor de pre-departure bijeenkomst. Hierin praten we je bij over de laatste praktische zaken, culturele verschillen en Erasmus+ formulieren. Tijdens de aansluitende borrel kun je kennis maken met andere studenten van de UvA die aan dezelfde universiteit gaan studeren.

Erasmus+ formulieren

Na acceptatie door de gastuniversiteit ontvang je van het UvA Central Erasmus Office een beurscontract, de zogenaamde Grant Agreement. Daarbij hoort tevens een Learning Agreement, waarop je invult welke vakken je gaat volgen aan de buitenlandse universiteit. Het formulier dient gestempeld en ondertekend te worden door het Study Abroad Office van zowel de UvA/FNWI als van de buitenlandse universiteit.

Erkenning vakken

Als UvA student word je geacht voltijd te studeren tijdens je uitwisseling. Afhankelijk van de lengte van het semester in het buitenland heb je meestal een studiebelasting van 24-36 EC (of equivalent) per semester. Om de vakken die je in het buitenland gaat volgen in je UvA opleiding op te nemen dien je goedkeuring te vragen bij de Examencommissie. Dit doe je als volgt. 

Bachelor studenten

  • Studenten van de bacheloropleidingen van de Exacte- en Levenswetenschappen gaan naar de UvA Studentensite > [je opleiding] > A-Z > Afstuderen (tab ‘Goedkeuring studieprogramma’).
  • Studenten van de bacheloropleidingen van de Informatiewetenschappen gaan naar de UvA Studentensite > [je opleiding] > A-Z > Examencommissie
  • Studenten van de bacheloropledingen Bèta-gamma en Future Planet Studies gaan naar de UvA Studentensite > [je opleiding] > A-Z > Studieplan Applicatie

Master studenten

  • Studenten van de masteropleidingen van de FNWI moeten de cursussen op een van de onderstaande manieren laten goedkeuren. Ga voor meer informatie naar de UvA Studentensite > [je opleiding] > A-Z-lijst > Afstuderen of Graduation
    - ga naar UvA-studentensite > [je opleiding] > A-Z-lijst > Study Plan Application
    - vul het Personal Education Plan (PEP) in, te vinden is op de UvA Studentensite > [je opleiding] > A-Z-lijst > Personal Education Plan.
  • Studenten van de IIS-masteropleidingen gaan naar de UvA Studentensite > [je opleiding] > A-Z-lijst > Study Plan Application.

De criteria die de Examencommissie hanteert zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling. Ga hiervoor naar de UvA Studentensite > [je opleiding] > A-Z lijst > Onderwijs- en Examenregeling. Hierin is onder andere te lezen dat de vakken inhoudelijk niet mogen overlappen met andere vakken uit het studieprogramma. Daarnaast is het niveau van de vakken van belang. Let op dat er een beperking is in het aantal EC eerstejaarsvakken dat je mag opvoeren in je vrije keuzeruimte. Dit betekent dat het binnen bovengenoemde voorwaarden vaak mogelijk is om vakken uit een ander vakgebied te volgen. Of dit een verstandige keus is, is een andere vraag waarover hieronder meer.

Goedkeuring Examencommissie

Om goedkeuring te vragen voor de vakken die je binnen je studieprogramma wilt opnemen dien je de vakomschrijvingen inclusief literatuurlijst en studielast (EC) mee te sturen. Weet je nog niet zeker welke vakken je wilt doen of voor welke vakken je toestemming krijgt van de gastuniversiteit? Je kan in je verzoek aan de Examencommissie meer vakken dan je nodig hebt (bijv. 30 EC) opnemen, zodat je alvast weet wat vanuit je eigen opleiding je opties zijn. Bij twijfel over vakkenkeus of risico op overlap kan de studieadviseur met je meedenken. Het uiteindelijke besluit wordt door de Examencommissie genomen.

Hieronder vind je de uitgebreide informatie over de goedkeuring van vakken (Advising sheet). 

Advising sheet course approval Faculty of Science exchange students (outgoing)

Na terugkomst

Toekenning studiepunten en afhandeling beurs

Lever je officiële cijferlijst van de buitenlandse universiteit (transcript of records) in bij het Study Abroad Office FNWI. Het Study Abroad Office zorgt ervoor dat de studiepunten van de behaalde vakken, mits goedgekeurd door de Examencommissie, in SIS worden ingevoerd.
Handel ook zo spoedig mogelijk alle zaken omtrent je beurstoekenning af (lever Erasmusverslag, Learning Agreement e.d. in).

Deel je ervaringen met andere studenten

Jouw persoonlijke ervaringen als uitwisselingsstudent zijn erg waardevol in de voorlichting aan de nieuwe lichting uitwisselingsstudenten! Meld je dus bij het Study Abroad Office FNWI als je interesse hebt om over jouw ervaringen te spreken tijdens de voorlichtingen over Studeren in het buitenland en graag aankomende uitwisselingsstudenten wilt helpen in de voorbereiding naar hun uitwisseling.