Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Geesteswetenschappen

Horizonfonds

Als je nog geen beurs of subsidie ontvangt van de Europese Unie kun je een via het Horizonfonds een beurs aanvragen als je in het kader van je bachelor- of masterprogramma naar het buitenland gaat om te studeren, onderzoek te doen, stage te lopen, een zomer- of wintercursus te volgen of deel te nemen aan een congres. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de bestemming.

Bestemmingen

Hieronder vind je een overzicht van de bestemmingen en de daaraan gekoppelde beurs.

Bestemming Bedrag
Europa € 200
Midden-Oosten, Noord Afrika, Israël, Rusland, Turkije € 300
VS en Canada € 400
Azië, Centraal-en Zuidelijk Afrika, Midden- en Zuid Amerika € 500
Australië en Nieuw-Zeeland € 600

 

Deadlines aanmelding

BELANGRIJK! De snel veranderende omstandigheden die verband houden met de covid-19 pandemie, hebben helaas een negatieve invloed op het aanbieden van een veilige en academisch waardevolle buitenlandervaring. Op 15 mei heeft de UvA tot onze grote spijt moeten besluiten om alle buitenlandactiviteiten die in het eerste semester van 2020-2021 gepland stonden te annuleren. Verdere toelichting lees je in de update van 15 mei op de corona webpagina.

 • Met oog op de annulering vervalt de aanmeldronde van 15 juni, tenzij je in het eerste semester van het academische jaar 2019-2020 al naar het buitenland bent geweest, maar je aanvraag nog niet hebt ingediend. Stuur in dat geval een mail naar international-fgw@uva.nl. 
 • Een aanvraag voor het Horizonfonds voor semester 2 van studiejaar 2020-2021 kun je indienen voor 15 januari 2021. Het aanmeldformulier zal twee weken van te voren opengaan. 

Voorwaarden

Om voor een beurs van het Horizonfonds in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven als voltijdstudent aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA;
 • Je bent op het moment van vertrek in het bezit van 60 ECTS;
 • Je ontvangt voor je verblijf in het buitenland geen beurzen of toelagen van de Europese Unie (zoals de Erasmusbeurs).

Aanmeldingsprocedure

Om je aan te melden voor een Horizonbeurs vul je het online aanmeldformulier hieronder in. Het formulier staat vanaf 1 maand voor de aanmelddeadline open. Benoem in het formulier de aard van je verblijf in het buitenland, de academische component en de meerwaarde voor je studie. Voeg ook de volgende vereiste documenten toe als PDF-bestanden:

 • Officiële uitdraai cijferlijst, geselecteerd op datum (via de onderwijsadministratie)
 • Curriculum Vitae
 • Begroting (graag dit format van Nuffic gebruiken)
 • Pasfoto

Let op: als je het formulier eenmaal hebt ingevuld moet je het meteen uitprinten! Het is helaas niet mogelijk om het formulier op te slaan en op een later tijdstip verder te gaan. Dus zorg ervoor dat je alles in één keer kan invullen en dat je beschikt over een printer (of het document als PDF opslaat).

Selectie en uitbetaling beurs

De uiteindelijke selectie wordt gemaakt door een commissie die jouw aanvraag zal beoordelen op motivatie, meerwaarde voor studie, studievoortgang en extracurriculaire activiteiten.

Indien je geselecteerd bent krijg je na terugkomst uit het buitenland je beurs uitbetaald. Voorwaarden voor uitbetaling zijn dat je:

 • een bewijs inlevert van je verblijf in het buitenland, zoals een statement of host institution (deze wordt aangeleverd door het International Office) of een cijferlijst;
 • een verslag inlevert (dit kan eventueel anoniem voor voorlichtingen worden gebruikt).