Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Netwerken van de UvA

De Universiteit van Amsterdam is actief in een aantal internationale netwerken. Binnen deze netwerken wordt op veel gebieden samengewerkt, onder andere middels uitwisselingsprogramma’s, zomerprogramma’s en studentenconferenties.

Virtuele ondersteuning voor studenten tijdens elke fase van de mobiliteitservaring (DIGIPASS)

DIGIPASS is een multi-universitair partnerschapsproject dat is ontworpen om de impact van mobiliteitservaringen voor studenten te verbeteren door een holistische benadering van online mobiliteitsondersteuning te bieden. Het project ontwikkelde een uniek online trainingsprogramma voor studenten, met een reeks ICT-hulpmiddelen en open leermiddelen, om studenten te ondersteunen tijdens elke fase van de mobiliteitscyclus (oriëntatie, voor vertrek, tijdens en na mobiliteit).

EPICUR European University

EPICUR is een ambitieus project dat tot doel heeft een aantrekkelijke innovatieve Europese universiteit te bouwen door een alliantie van acht universiteiten. Hun visie is om een ​​universitaire ervaring te creëren om goed geïnformeerde, ruimdenkende en verantwoordelijke Europese burgers op te leiden die in staat zijn nieuwe kennis te creëren en aanjagers te worden van transnationale innovatie. Sinds de start van het ambitieuze EPICUR-project experimenteren alle acht partneruniversiteiten gezamenlijk met verschillende benaderingen in meertaligheid en Europese taalverscheidenheid, in studentgericht leren en samenwerkend onderwijs, en in nieuwe vormen van mobiliteit (fysiek, virtueel, blended) via de (virtuele) EPICUR Interuniversitaire Campus. Het netwerk test nieuwe onderwijs- en leervormen:

 • Taal- en cultuurcursussen (Modern Grieks, Slavisch, Nordic/Scandinavisch, Liberal Arts & Sciences)
 • Stages bij maatschappelijke organisaties en particuliere ondernemingen
 • Onderwijs- en trainingsprogramma in het Entrepreneurial Lab
 • PhD uitwisselingsprogramma’s
 • Echte problemen oplossen voor reële stakeholders in EPIC Mission

the Network for Intercultural Competence to facilitate Entrepreneurship (NICE)

NICE begon zijn bestaan ​​als een multi-universitair partnerschap bestaande uit acht verschillende onderzoek gerichte universiteiten in Europa. Het biedt een virtueel leerprogramma dat is ontworpen om studenten te helpen bij het ontwikkelen van veelgevraagde (interculturele en entrepreneurial) vaardigheden. Het NICE-programma staat open voor alle studenten van de deelnemende partneruniversiteiten (inclusief de Universiteit van Amsterdam) en is speciaal ontworpen om studenten aan te moedigen die niet eerder naar het buitenland hebben kunnen gaan, gespecialiseerde leerbehoeften hebben of geen tijd hebben langer dan een week weg te gaan. Een van de hoogste doelen is om een ​​internationale ervaring te bieden aan die studenten wiens mogelijkheden om naar het buitenland te reizen of te studeren anderszins beperkt zijn.

Universitas 21 (U21)

U21 werd in 1997 opgericht als een toonaangevend wereldwijd netwerk van onderzoek intensieve universiteiten om excellentie te delen, internationaal samen te werken en wereldwijde kennisuitwisseling te bevorderen. De door partneruniversiteiten geleide initiatieven en programma's zijn ontworpen om de ontwikkeling van studenten te informeren en te ondersteunen, waardoor ze beter in staat zijn samen te werken in bredere gemeenschappen. Op onderstaande website lees je meer over de U21 programma's en activiteiten:

 • Een visuele gids voor de kansen U21
 • Financiering voor promovendi om gezamenlijke onderzoeksprojecten te ontwikkelen binnen het U21-netwerk
 • De jaarlijkse U21 Early Career Researcher Workshops
 • een reeks internationaal gerichte mogelijkheden om de betrokkenheid, mobiliteit en inzetbaarheid van studenten te vergroten en studenten voor te bereiden op leven en werken over internationale grenzen en culturele grenzen heen
 • De database met internationale en online mogelijkheden voor studenten van alle disciplines en studieniveaus
 • Door studenten geleide projecten op het gebied van duurzaamheid en sociaal ondernemerschap

Universities from the Capitals of Europe (UNICA)

UNICA is een netwerk van meer dan 50 universiteiten in 38 hoofdsteden van Europa. Het beschouwt de stem van studenten als essentieel bij het vormgeven van de toekomst van het hoger onderwijs en moedigt de betrokkenheid van studenten aan bij de het aanpakken van lokale en mondiale problemen. De UNICA-studentenconferentie is hét netwerkevenement dat studenten centraal stelt, waardoor ze discussies kunnen leiden, debatten aangaan met collega's van andere Europese universiteiten en oplossingen schetsen voor maatschappelijke problemen. De studentenconferenties hebben belangrijke discussieforums opgeleverd en hebben geleid tot nieuwe initiatieven, zoals de UNICA GREEN Working Group. De conferentie vindt om de twee jaar plaats en wordt georganiseerd door bij UNICA aangesloten universiteiten.

League of European Research Universities (LERU)

LERU onderhoudt een dialoog en werkt samen met de EU-instellingen en EU-gerelateerde organisaties die actief zijn in het hoger onderwijs en onderwerpen onderzoeken als de Europese Onderzoeksruimte, Open Science, Horizon Europe en Erasmus+. Ze doen dit door directe communicatie en discussies binnen de beleidsgemeenschap, gedegen voorstellen voor verbetering en vooruitgang, en weloverwogen publicaties over fundamentele kwesties die de onderzoek universiteiten in Europa aangaan. Verder brengen de 23 leden vertegenwoordigers samen om op een aantal gebieden te werken aan beleidsontwikkeling en wederzijds leren van LERU. Er is een constante uitwisseling van kennis, expertise en goede praktijken in interessante projecten over onderwerpen als onderzoek management, beoordeling en financiering, innovatie, open beurs, impact, academische carrières, hoger onderwijs inclusief (post-)doctorale opleiding, genderkwesties en meer.