Aanmelden

Global Exchange Programme

Als je je voor een Global Exchange Programme wilt aanmelden, dien je zorgvuldig alle informatie te hebben gelezen over de universiteit van jouw keuze in het menu ‘Bestemmingen’. Vervolg je aanmelding door de selectieprocedure te lezen en controleer of jouw bestemming beschikbaar is bij de eerstvolgende deadline. Start vervolgens de online aanmelding en verzamel de benodigde formulieren.

Algemene voorwaarden

 • Op het moment van vertrek heb je minstens 120 ECTS behaald.
 • Je staat als voltijdstudent ingeschreven bij de UvA.
 • Je beschikt over een officiële goedkeuring, ofwel een Academic Approval, van jouw faculteit.
 • LET OP: voor AUC-studenten geldt dat zij op het moment van vertrek minstens 90 ECTS hebben behaald en voor studenten Rechtsgeleerdheid gelden extra eisen aan een uitwisseling.

Selectieprocedure

Bureau Internationale Studentenzaken (BIS) neemt gedurende de aanmeldingsperiode jouw aanmeldingsdossier in behandeling en zal middels een selectieprocedure studenten kiezen om voor te dragen bij de gastuniversiteit. Het komt weinig voor dat door BIS voorgedragen studenten niet door de gastuniversiteit worden geaccepteerd, maar officieel ligt de eindbeslissing om een genomineerde student te accepteren daar.

Bij de selectie wordt gewerkt met een puntensysteem. Verschillende onderdelen worden met punten gewaardeerd. Je wordt beoordeeld op de inhoud van je motivatiebrief, je cv, je studieverloop of tempo en je cijfergemiddelde. 

Controleer jouw mogelijkheden

BIS kijkt niet naar de inpassing van de uitwisseling in je studieprogramma. Hiervoor dien je contact op te nemen met je studieadviseur en/of contactpersoon van het international office van jouw faculteit. Ook draag je zelf verantwoordelijkheid voor de controle of jouw wensen voor de uitwisseling vallen binnen de geschetste mogelijkheden zoals deze zijn omschreven op de digitale wereldkaart.

Aanmeldperiodes

 1. Er gelden drie aanmeldperiodes voor het Global Exchange Programme: in december, januari en juni. Niet alle universiteiten van het programma doen automatisch mee in iedere periode.
 2. Daarnaast geldt voor de derde periode in juni (en voor een aantal bestemmingen in de tweede ronde) dat er alleen een aanmelding kan worden ingediend voor een uitwisseling in het tweede semester van het volgende academische jaar.
 3. Download hieronder het application round-overzicht en controleer of de universiteit van jouw keuze hierin is opgenomen en welk semester open staat voor aanmelding.
 4. Het application round- overzicht voor de eerste ronde is begin oktober beschikbaar, het overzicht van de tweede ronde na 20 december en het overzicht van de derde ronde na 1 mei.
 • Periode 1: van 1 november tot 30 november  om 17.00 uur
 • Periode 2: van 24 december tot 15 januari om 17.00 uur
 • Periode 3: van 15 mei tot 14 juni om 17.00 uur

Beschikbare plaatsen

Aanmeldingen die in de selectie worden beoordeeld met de hoogste scores (totaal aantal punten van de selectiecommissie) krijgen een plek toebedeeld, afhankelijk van het aantal beschikbare plekken die de partneruniversiteit aan de UvA beschikbaar heeft gesteld.

In de application round overzichten wordt ook aangegeven hoeveel plaatsen er zijn per bestemming en of er eventueel speciaal gereserveerde (oormerk) plekken zijn voor studenten van een bepaalde faculteit. De kans om te worden geselecteerd voor een uitwisselingsprogramma is bij de ene bestemming groter dan bij de andere. Dit hangt af van het aantal beschikbare plaatsen en de populariteit van de universiteit in kwestie.

Online aanmelding en uitslag

Om in aanmerking te komen voor een Global Exchange Programme, moet je een persoonlijk online dossier samenstellen. Op grond hiervan vindt de selectie plaats. De uitslag voor de eerste ronde kan je verwachten op 17 december, voor de tweede ronde op 1 februari en de derde ronde op 1 juli. 

De volgende documenten zullen worden gevraagd:

 • Résumé: gebruik hiervoor het onderstaande format, de résumé moet in het Engels worden geschreven
 • Academic Approval Form: download het bestand en volg de instructies
 • Officiële cijferlijst ofwel ‘transcript’: upload een cijferlijst van alle onderwijsinstellingen waar je ingeschreven hebt gestaan na je middelbare school
 • Behaalde diploma’s, certificaten (en indien nodig een plan van aanpak taaleisen)

Hulp nodig?

BIS biedt ondersteuning bij het kiezen voor een buitenland bestemming. Tijdens de workshop ‘Choose a destination’ leer je welke uitwisselingspartners de UvA heeft en wat zijn de verschillen zijn. Deze workshop biedt een aantal hulpmiddelen om weloverwogen een keuze te maken uit één van de universiteiten in het Global Exchange Programme. Deze workshops worden meerdere malen aangeboden en worden aangekondigd in nieuws & agenda.

Start de aanmelding

 • De Application Guide bevat heldere instructies hoe je de online aanmelding indient.
 • Gedurende de aanmeldingsperiode is de online aanmelding beschikbaar via de ‘Apply Now’ knop op de digitale wereldkaart. Let op, dit werkt alleen bij Global Exchange Programme bestemmingen.
 • De deadlines en praktische instructies vind je in de Application Guide.

The Application Guide voor 2019-2020 komt in november online.

Gepubliceerd door  Studenten Services

28 augustus 2018