Erasmus+

info over Erasmus+ xchange op buitenland.uva.nl en studyabroad.uva.nl

Wat is Erasmus+?

Alle opleidingen aan de UvA participeren in het Europese Erasmus+ Programma. Dit houdt in dat de opleiding afspraken heeft gemaakt over studentenuitwisseling met partneruniversiteiten in de Europese lidstaten, en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en Macedonië. Kijk op de pagina van je eigen faculteit voor een overzicht van de partneruniversiteiten en voor de aanmeldprocedures.

De uitwisselingen worden gefinancierd door de Europese Commissie. Het Erasmusprogramma is bedoeld om samenwerking in het Hoger Onderwijs te stimuleren en bestaat 25 jaar. 

Ook jij kan gebruik maken van het Erasmus+ programma om op uitwisseling te gaan. Meer algemene informatie over Erasmus+ vind je op www.wilweg.nl

Wat is een Erasmus+ beurs?

Erasmus+ Grant for Traineeships

Als Erasmusstudent kun je voor je buitenlandverblijf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de extra kosten voor levensonderhoud en reiskosten: de Erasmus+ beurs. Het algemene beursbedrag wordt jaarlijks door het Nationaal Agentschap in Nederland, de Nuffic, vastgesteld en is gekoppeld aan het land van bestemming. 

De afgelopen jaren zijn steeds meer UvA studenten via het Erasmus programma in het buitenland gaan studeren, terwijl het Erasmus+ budget van de Europese commissie gelijk is gebleven. Om het budget eerlijk te kunnen verdelen onder de Erasmus+ studenten, die voor stage of onderzoek naar het buitenland gaan, is besloten om een beurs toe te kennen voor maximaal 100 of 120 dagen wanneer een stage of onderzoeksperiode korter is dan zeven maanden.

De maximaal toekenbare bedragen per bestemming zijn weergegeven in onderstaande tabel. Bij een stage of onderzoeksperiode korter dan 100 dagen wordt een beurs toegekend gebaseerd op de werkelijke duur van de periode in het buitenland.

 

Maximaal te ontvangen bedrag

Bestemming

 • € 1.300,- (2 tot en met 6 maanden) of
 • € 1.560,- (7 maanden of langer)

Groep 1:

Denemarken, Ierland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Noorwegen

 • € 1.100,- (2 tot en met 6 maanden) of
 • € 1.320,- (7 maanden of langer)

Groep 2:

België, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Portugal, Slovenië, IJsland, Turkije

 • € 900,- (2 tot en met 6 maanden) of
 • € 1.080,- (7 maanden of langer)

Groep 3:

Bulgarije, Estland, Litouwen, Letland, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Macedonië

 

Voor 2016-2017 heeft de UvA alle studenten die zijn geselecteerd voor een Erasmus+ beurs een beurs kunnen uitkeren voor een maximum van 100 dagen buitenlandverblijf.

Voor 2017-2018 hopen we dit ook te kunnen realiseren. In de zomer van 2017 wordt echter pas bekend via de Europese Commissie en de Nuffic hoeveel Erasmus+ geld de UvA kan besteden. Dit betekent dat we pas vlak voor het academisch jaar 2017-2018 weten of we alle geselecteerde studenten een beurs kunnen toekennen, wat de hoogte van de beurs is en hoe deze gerelateerd kan worden aan de duur van het buitenlands verblijf. 

De beursbedragen zijn in ieder geval gerelateerd aan de landengroepen zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Kom ik voor een Erasmus+ beurs in aanmerking?

De algemene voorwaarden om voor een Erasmus+ beurs in aanmerking te komen, kun je hier vinden en zijn

 • je blijft ingeschreven bij de UvA;
 • je activiteiten in het buitenland moeten onderdeel zijn van je studie en je moet er studiepunten voor ontvangen;
 • je blijft minimaal 2 maanden voor je stage/onderzoek in het buitenland;
 • het betreft een full-time stage/onderzoek (36-40 uur per week);
 • het instituut waar je onderzoek gaat doen is bereid een Erasmus Learning Agreement for Traineehips te ondertekenen en in te vullen en te ondertekenen.

Daarnaast moet je rekening houden met het volgende:

 • je mag maximaal 12 maanden Erasmusbeurs ontvangen voor studie/(onderzoeks)stage in de bachelorfase en 12 maanden voor studie/(onderzoeks)stage in de masterfase;
 • als de periode van je verblijf in het buitenland niet binnen één academisch jaar valt, neem dan contact op via het e-mailadres onderaan deze pagina.

Opleidingen kunnen daarnaast eigen eisen en voorwaarden stellen. Voor de Erasmus+ Grant geldt dat je voorgedragen moet worden door je faculteit. Ga bij het international office van jouw faculteit na welke aanmeldingsprocedure je hier voor moet volgen. 

Erasmus+, uitgebreide mogelijkheden voor buitenlandverblijf studenten

Je kunt in iedere fase van je studie voor maximaal 1 jaar naar het buitenland binnen het Erasmus+ Programma. Dit betekent dat je zowel tijdens je bachelorstudie als je masterstudie voor onderzoek/stage (of uitwisseling) naar het buitenland kunt gaan tot maximaal 12 maanden per studiefase.

Voor een stage geldt een stageperiode van 2 tot 12 maanden. Je mag ook meerdere keren achter elkaar voor studie of stage weg, mits je per fase van je studie maar niet boven de 12 maanden uitkomt. Ook tijdens je promotiefase geldt hetzelfde: ook dan mag je maximaal 12 maanden weg voor studie en/of stage. Houd er echter rekening mee dat je waarschijnlijk maar een keer de Erasmusbeurs zal ontvangen. 

Gepubliceerd door  Studenten Services

4 juli 2017