Grotiusbeurs voor talentvolle rechtenstudenten die naar het buitenland willen

13 april 2017

Wil jij een paar maanden studeren of op stage in het buitenland en behoor je tot een etnische minderheidsgroep? De Grotius Academie stelt ook dit jaar weer een aantal beurzen beschikbaar aan talentvolle studenten.

De Grotiusbeurzen worden verstrekt met een bedrag van tussen €1500,- en € 3000,- voor studenten in de laatste fase van hun bachelor- of masteropleiding.

Lees meer over de benodigde documenten en vereisten.

Aanmelden

Meld je nu nog aan voor deze geweldige kans! De sluiting van de vooraanmelding bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is 1 juni 2017. Stuur de documenten in naar het International Office, t.a.v. mevr. Johanna Vogel, j.vogel@uva.nl.

Gepubliceerd door  Amsterdam Law School