Engelse toets van IELTS

Toets je Engelse taalvaardigheid

De UvA biedt een gratis IELTS-toets aan voor UvA-studenten. Voor de aanmelding en toelating geldt een aantal voorwaarden. Als je niet voldoet aan deze voorwaarden kan je niet deelnemen aan de gratis IELTS-toets via de UvA.

Taalvaardigheidstoets voor UvA-studenten

IELTS staat voor International English Language Testing System. De IELTS-toets geeft een gedetailleerd beeld van je Engelse taalvaardigheid. De toets bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Luistervaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid

Op de vrijdag (de eerste toetsdag) wordt de spreekvaardigheidstoets individueel afgenomen door een gecertificeerd examinator. Het tijdstip wordt bepaald door het British Language Training Centre. Op de zaterdag (de tweede toetsdag) worden de andere onderdelen afgenomen.

Data IELTS-toets

Data toets

Meld je uiterlijk aan vóór

vrijdag 21 en zaterdag 22 april 2017 Aanmelden is niet meer mogelijk
vrijdag 12 en zaterdag 13 mei 2017 Aanmelden is niet meer mogelijk
vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2017 Aanmelden is niet meer mogelijk

 

Vrijdag en zaterdag

 

De IELTS-toets bestaat uit een mondeling en een schriftelijk examen:

 • Het mondeling examen is op vrijdag en duurt ongeveer 20 minuten. 
 • Het schriftelijk examen is op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

IELTS-toets elders

Indien je op de data van de gratis UvA-toets niet kan, kun je rechtstreeks contact opnemen met het British Language Training Centre om de IELTS-toets een andere keer te maken. De kosten van de toets zijn dan voor eigen rekening.

Toelatingscriteria

De volgende UvA-studenten komen in aanmerking voor deelname:

 • Voltijd derdejaars-bachelorstudenten
 • Voltijd schakelstudenten
 • Voltijd UvA-studenten die zijn geselecteerd voor een uitwisselingsprogramma
 • Voltijd masterstudenten

Regels voor deelname

 • Je kunt slechts één keer via de UvA aan de IELTS-toets deelnemen.
 • Bij je aanmelding dien je eenmalig een incassomachtiging te ondertekenen. Als je één of meer onderdelen van de toets niet aflegt, wordt € 100,- in rekening gebracht.
 • Na het indienen van de machtiging kun je de geplande toets niet meer afzeggen of verplaatsen.

Aanmelden

Je kan je vanaf 1 december aanmelden voor de gratis IELTS-test. Let op: je aanmelding is dan definitief (lees ook ‘Regels voor deelname’).

Wachtlijst

Als de toets vol is, kan je je aanmelden voor de wachtlijst. Je schrijft je in voor één van de toets-rondes en je krijgt vanzelf bericht of je nageplaatst bent. Als je op de wachtlijst staat, kan je je niet aanmelden voor de IELTS-toets op één van de andere data.

Oefenen?

De British Council biedt online oefenmateriaal aan via onderstaande website. 

Vragen?

Neem contact op met de Student Service Desk.

Resultaten

Ongeveer twee weken nadat je de toets hebt afgelegd wordt de uitslag online bekendgemaakt. Je kunt de uitslag (Testrapport) na bericht ophalen bij de Student Service Desk.

Beheersing Academic English

De gratis test is een initiatief van het College van Bestuur en de Centrale Studentenraad. De UvA acht het van groot belang dat studenten het ‘Academic English' goed beheersen.

Informatieve websites

Gepubliceerd door  Studenten Services

24 mei 2017