VSBfonds Beurs

voor studie of onderzoek in het buitenland

Deze beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert tussen 1 maart 2016 en 31 december 2017 als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit.

Studie of onderzoek in het buitenland 

De duur van de studie of het onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden. De VSBfonds Beurs is uitsluitend bestemd voor studie of onderzoek, dat aanvullend is op het curriculum van de Nederlandse opleiding en daar geen onderdeel van uitmaakt. Stages komen dus niet in aanmerking.

Deze beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit tussen 1 maart 2016 en 31 december 2017. Je kan de beurs slechts één keer aanvragen.

Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van het VSBfonds.

Aanvraag 

Een aanvraag wordt ingediend via het digitale aanvraagformulier op de site van het VSBfonds  zelf. Lees eerst alle voorwaarden goed door, evenals de antwoorden op de meeste gestelde vragen. Ook zijn er voorbeelden te lezen van eerdere bursalen.

Nederlandse nationaliteit

De beurs is alleen voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. Voor uitzondering op deze eis dien je de informatie op de website van het VSBfonds goed door te lezen. In ieder geval dien je de Nederlandse taal te beheersen.

Belangrijke informatie voor AUC-studenten

Indien je een aanvraag voor een VSBfonds Beurs wilt indienen bij de UvA, dien je het collegegeld aan de UvA te hebben betaald. Dit kun je zelf zien aan de hand van bijvoorbeeld je bankafschrift. Mocht je het niet zeker weten, neem dan contact op met het AUC servicedesk via servicedesk@auc.nl of iedere werkdag tussen 12:00 en 14:00 bij de Information Desk in het AUC-gebouw.

Aanvullende eisen UvA

De UvA stelt ten aanzien van de op te laden documenten de volgende aanvullende eisen: 

  1. Een chronologisch overzicht van cijfers van je vooropleiding en eventuele huidige opleiding (verkrijgbaar via de onderwijsbalie, dus geen eigen uitdraai uit SiS)
  2. Eén persoonlijk op jou gerichte referentiebrief van een docent. Deze dient recent te zijn en geschreven te worden met betrekking op het gedachtegoed van het VSBfonds. Indien de docent Engelstalig is, mag de brief in het Engels.

Deadline: 1 maart 2017

Aanvragen konden worden ingediend tot en met 1 maart 2017. Let wel: deze deadline wordt strikt gehanteerd. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.  

Tijdpad UvA-selectie VSBfonds Beurs 2017

  • woensdag 1 maart: deadline aanvragen. Let op: dit is een strikte deadline.
  • vrijdag 10 maart: uitslag eerste ronde
  • maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart: selectiegesprekken eerste ronde
  • donderdag 30 maart: uitslag definitieve selectie

Voordracht geselecteerde kandidaten

  • Na de definitieve uitslag dragen we de kandidaten voor aan het VSBfonds, uiterlijk 3 april.
  • De UvA mag dit jaar 13 kandidaten plus 2 reservekandidaten voordragen.

Studenten met een functiebeperking

In aansluiting bij het algemene VSBfonds beleid van meer aandacht voor diversiteit zal VSBfonds opnieuw extra geld reserveren voor studenten met een beperking. Studenten met een beperking kunnen een verzoek doen voor een tegemoetkoming in de extra kosten die met de beperking gemoeid zijn. In die gevallen kan dus worden afgeweken van de maximale beursbedragen. De verzoeken zullen van geval tot geval worden bekeken. Deze mogelijkheid staat genoemd in de voorwaarden onder het kopje ‘kostenbegroting’. Neem bij vragen contact op met een studentendecaan.

Verslagen van oud-bursalen

Hieronder vind je vijf verslagen van oud-bursalen. Ervaringen van oud-bursalen geven je ook nuttige input tijdens je voorbereidingen op een verblijf in het buitenland. 

Verwijzingen

Gepubliceerd door  Studenten Services

2 maart 2017