Financiële steun van Nederlandse en andere overheden

Op deze pagina vind je een overzicht van financiële steun vanuit de Nederlandse en andere overheden.

Studiefinanciering in het buitenland

Vaak kun je je studiefinanciering behouden als je in het buitenland gaat studeren.

Een uitwisseling

Ga je naar het buitenland met een uitwisseling dan kun je je studiefinanciering meenemen als:

  • je aan de UvA als voltijdstudent staat ingeschreven en collegegeld hebt betaald
  • de examencommissie de vakken erkent die je in het buitenland volgt in je eigen studieprogramma
  • je verblijf in het buitenland niet langer duurt dan één academisch jaar

Volledige opleiding in het buitenland

Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden je studiefinanciering mee te nemen als je een hele bachelor of masteropleiding in het buitenland gaat doen. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden en vraag het tijdig aan.

Overige praktische zaken

  • Vraag een uitwonende beurs aan
  • Vraag een OV-vergoeding aan

Een aanvraag dien je minimaal twee maanden voor je vertrek in bij DUO met een speciaal formulier. Je kunt dit aanvraagformulier laten tekenen en stempelen bij de balie van de Student Service Desk of bij de facultaire International office van je eigen opleiding. Vóór vertrek moet je je studentenreisproduct blokkeren.

Masterlening Erasmus+

Een masterlening Erasmus+ is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die een volledige master in het buitenland gaan volgen. De lening ondersteunt masterstudenten bij de hoge kosten voor levensonderhoud en collegegeld. De masterlening is geen vervanging voor de reguliere beurs van Erasmus+.

Meer informatie vind je via onderstaande link.

Cultureel Verdragbeurzen

Culturele verdragen zijn afspraken tussen de Nederlandse overheid en overheden in het buitenland. Er zijn afspraken over beurzen voor zomer/talencursussen en beurzen voor complete (MA) studies. Het zijn beurzen voor studenten, onderzoekers en (pas) afgestudeerden.

Er zijn verdragen met een groot aantal landen. Het landenoverzicht is sterk aan verandering onderhevig en wordt jaarlijks aangepast.

De hoogte van de beurs varieert per land. In veel gevallen krijg je vrijstelling van de betaling van je collegegeld in het buitenland, en wordt een deel van je reiskosten vergoed. In een aantal gevallen wordt je kamer voor je geregeld. Hou er rekening mee dat de beurs gevolgen kan hebben voor je basisbeurs (studiefinanciering) omdat de aanvullende financiering wordt opgevat als een alternatieve bron van inkomsten.

Een overzicht van de Cultureel Verdragbeurzen en informatie over voorwaarden en aanvraagprocedures vind op de website van het Nuffic. De  aanvraagprocedure kan een halfjaar tot een jaar in beslag nemen.

Duitsland - DAAD

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) biedt studerenden en docenten diverse (financiële) mogelijkheden om in Duitsland te studeren of onderzoek te doen. Er zijn mogelijkheden voor diverse studierichtingen binnen de Geesteswetenschappen.

Denemarken - Cirius beurzen

De Deense overheid stelt beurzen beschikbaar voor studenten die een deel of een gehele studie in Denemarken willen doen. Er zijn ook beurzen voor zomerprogramma's en talencursussen Deens.

Frankrijk - Ambafrance

Ieder jaar zijn er beurzen, die worden aangeboden door de Franse Ambassade en bedrijven (Unilever, Total, Accor en KLM). Deze beurzen zijn bestemd voor Masterstudenten of promovendi, die ten minste één collegejaar lang in Frankrijk willen verblijven. Alle studierichtingen kunnen in aanmerking komen voor een beurs.

Studiebeurzen Nederlands Instituut in Turkije

Het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) biedt verschillende studiebeurzen. Bekijk de onderstaande pdf voor de mogelijkheden. De eerstvolgende deadline is 6 september 2015.

Gepubliceerd door  Studenten Services

26 juni 2018