Financiële steun van de UvA

De UvA biedt de volgende financiële steun aan studenten die gaan studeren in het buitenland.

Erasmusbeurs

Het Erasmusprogramma bestaat al meer dan 25 jaar. Jaarlijks doen meer dan 300 studenten van de Universiteit van Amsterdam mee aan dit programma. De UvA kent meer dan 200 partneruniversiteiten in Europa.

Beurzen worden verstrekt aan studenten die in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen de UvA en een Europese instelling voor hoger onderwijs een tijdje (van 3 maanden tot een heel studiejaar) aan een partnerinstelling studeren of stage lopen.

De mogelijkheden verschillen per opleiding. Meer informatie over de mogelijkheden vind je bij je facultaire International office.

Aanvullende beurs voor studenten met een functiebeperking

Voor studenten die een functiebeperking hebben is het mogelijk om een aanvullende Erasmus beurs te krijgen. Deze beurs is bedoeld voor eventuele extra kosten die te maken hebben met het verblijf in het buitenland, zoals tolk gebarentaal, rolstoel toegankelijke huisvesting, extra medische verzorging.   

Taal assistent Nederlands in Europa

Als je met een Erasmusbeurs terecht komt op een universiteit waar Nederlands wordt gedoceerd, kan je misschien de opleiding Nederlands bijstaan door studenten die Nederlands leren te assisteren. In sommige gevallen is het mogelijk hiervoor financiële vergoeding van de taalunie te krijgen. Kijk voor meer informatie op de website Taalunieversum   

Aanvraag

De beurs wordt aangevraagd via je facultaire International office nadat je bent geselecteerd voor een plek in het programma.

De beurs bedraagt 150 tot 250 euro per maand afhankelijk van de bestemming.

Informatie over het programma kun je vinden op de website van het Nationaal Agentschap voor het Erasmusprogramma (Nuffic).

UvA Holland Scholarship

The UvA-Holland Scholarship is financed by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science as well as 48 Dutch research universities and universities of applied sciences. This scholarship only applies to students who will start and successfully complete their exchange to a country outside the European Economic Area (EEA) between 1 July 2018 and 31 Augustus 2019.

For these students, 48 scholarships of €1,250 are available. Students will be selected by their Application form (including CV format), Academic transcript (progress and GPA), Motivation Letter, Budget and Nomination Letter.

How to apply?

 • Only complete applications will be considered, including all the required information. Please ensure your application form is complete and includes all the required attachments.
 • Please send these attachments as one PDF document to financialaid-sts@uva.nl.
 • Incomplete applications will not be considered. Make sure to list ‘Application Holland Scholarship’ in the subject header.

Applications must include:

 • the complete Application form (including CV format)
 • an itemised budget
 • a motiviation letter, explaining the added value and purpose of the overseas study trip (max. 800 words)
 • a list of your academic results
 • a Nomination Letter from either the Office of International Student Affairs (BIS) or your Faculty International Office.

Deadline application

A strict deadline of 1 April 2018 (17:00) applies to the Holland Scholarship application.

Students cannot apply for both the UvA-Holland Scholarship and the Amsterdam University Fund (AUF), which means that students who will receive the AUF are not eligible for the UvA-Holland Scholarship.

Results selection

Mid-April 2018 all students will be notified of the results. Selected students will receive information on how to proceed.

Amsterdams Universiteitsfonds

Het Amsterdams Universiteitsfonds (AUf) beheert een aantal fondsen waarop studenten een beroep kunnen doen. Er zijn zowel beurzen voor individuele als voor groepsreizen.

Gedurende het jaar worden strikte deadlines voor aanvragen gehanteerd. Zie voor deze deadlines en de voorwaarden de website.

Horizonfonds

alleen voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heeft het horizonfonds opgericht om studenten van de faculteit Geesteswetenschappen de mogelijkheid te geven in het buitenland te studeren of onderzoek te doen. Uit dit fonds kan je een beurs aanvragen voor een verblijf in het buitenland zodat je een internationale ervaring op kan doen.

Voorwaarden:

 • Je staat tijdens het verblijf in het buitenland als voltijdstudent aan de UvA, faculteit der Geesteswetenschappen, ingeschreven.
 •  Het verblijf in het buitenland moet een aantoonbare academische component hebben en is een meerwaarde voor je studie.
 • Je hebt tenminste 60 EC in het hoger onderwijs behaald (op moment van vertrek).
 • Je ontvangt voor dit verblijf in het buitenland geen beurzen of toelagen van de Europese Unie (zoals de Erasmusbeurs).

Per jaar zijn er 3 deadlines: 15 januari, 15 juni en 15 oktober. De aanvraag dient altijd te worden ingediend in het academisch jaar waarin het buitenlandverblijf plaatsvindt.

Internationaliseringsfonds Psychologie

alleen voor studenten Psychologie

Het Internationaliseringsfonds Psychologie is een tegemoetkoming in de buitenlandse reis- en verblijfskosten. De beurs kan worden aangevraagd door studenten van de opleiding Psychologie voor:

 • Studie
 • Stage
 • Onderzoek
 • Zomer- of wintercursus

Voorwaarden (o.a.):

 • Je staat tijdens het verblijf in het buitenland ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA, bij de opleiding Psychologie;
 • Je gaat minimaal 4 weken naar het buitenland;
 • Het verblijf in het buitenland moet een aantoonbare academische component hebben en is een meerwaarde voor je studie;
 • Het verblijf in het buitenland is goedgekeurd door de opleiding (Int. Office, stagebegeleider/mastercoördinator);
 • Je ontvangt voor dit verblijf in het buitenland geen Erasmus+ beurs of Holland Scholarship.

Deadlines

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, tot 2 maanden voor vertrek.

Beurzen voor zomerstudie

Een aantal UvA partneruniversiteiten organiseren summer- of winterschools. Op deze website onder Global Short Term Programmes (Kort verblijf) staat een overzicht en eventuele beschikbare beurzen.

Ook zijn er een aantal landen die beurzen voor zomercursussen beschikbaar stellen via een zogenaamd Cultureel Verdrag.

Gepubliceerd door  Studenten Services

27 november 2018