Pedagogische en Onderwijswetenschappen

College and Graduate School of Child Development and Education

Ben je student Pedagogische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen en zou je graag een periode van je studie in het buitenland willen verblijven? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Meer informatie kun je o.a. vinden in de brochure 'Studeren in het buitenland'. Deze is via onderstaande link te downloaden.

Uitwisselingen binnen Europa

Met circa elf partnerinstellingen binnen Europa zijn vanuit de opleiding POW afspraken gemaakt over studentenuitwisseling binnen het Erasmusprogramma. Zie de digitale wereldkaart van de UvA voor een overzicht van deze bestemmingen.

Uitwisselingen buiten Europa

Global Exchange Programme 

Studenten Pedagogische en Onderwijswetenschappen kunnen ook studeren aan een partneruniversiteit buiten Europa. Deze bestemmingen worden gecoördineerd binnen het Global Exchange Programme van het Bureau Internationale Studentenzaken (BIS) van de UvA. 

Overige mogelijkheden 

Behalve deelname aan een uitwisseling zijn er nog andere opties om een (korte) periode van de studie in het buitenland door te brengen.

Stage in het buitenland

Uiteraard is het ook mogelijk een (onderzoeks)stage in het buitenland te lopen. Stagelopen in het buitenland gaat altijd in nauw contact met de stagebegeleider van je opleiding. Je stagecoördinator kan je meer vertellen over de inhoudelijke eisen die aan de stage gesteld worden. Ook zijn er (zeker in de master) contacten met buitenlandse instellingen waar studenten van onze opleidingen eerder stage hebben gelopen. Algemene informatie en tips vind je op de pagina Stage.

Korte programma’s in het buitenland

Mocht je liever niet voor een heel semester naar het buitenland gaan, dan kun je er ook voor kiezen om je aan te melden voor een Summer School, een Studentenconferentie of een taalcursus.

Master in het buitenland

Misschien denk je er wel over na om na je bachelor Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen of Universitaire Pabo een masterprogramma in het buitenland te gaan volgen. Kijk voor meer informatie bij Master in het buitenland.

UvA Buitenlandmanifestatie

In oktober vindt de UvA Buitenlandmanifestatie plaats. Ook voor de opleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen wordt hier een voorlichting verzorgd. Zie voor meer informatie www.uva.nl/buitenlandmanifestatie.

In de voorlichting wordt meer informatie gegeven over studeren in het buitenland via het Erasmus+programma. Ook zal er aandacht zijn voor het zoeken en vinden van een stage in het buitenland.

Gepubliceerd door  Studenten Services

GSCDE

31 mei 2018