Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Voor studenten bestaat een aantal mogelijkheden om een deel van hun studie in het buitenland te doen met facultaire of UvA-brede uitwisselingsprogramma’s. Wil je naar een land of een universiteit waarmee geen uitwisseling bestaat, dan moet je zelf alles regelen. Studenten gaan meestal in hun derde bachelor jaar en incidenteel in het tweede semester van het tweede bachelor jaar op uitwisseling. Zij gebruiken hiervoor veelal hun keuze-of vrije ruimte. Het is aan te raden om ongeveer een jaar van tevoren te beginnen met de voorbereiding.

Alle uitwisselingen zijn bestemd voor voltijd studenten die ingeschreven zijn bij de Universiteit van Amsterdam.

Studeren binnen Europa: Erasmusprogramma

Voor studenten die in Europa willen studeren biedt het Erasmusprogramma van de Europese Unie een groot aantal mogelijkheden.

Het programma ondersteunt studieverblijven van minimaal 3 en maximaal 12 maanden. Als Erasmusstudent betaal je collegegeld aan de UvA en hoef je geen collegegeld aan de gastinstelling te betalen. Verder krijg je een maandelijkse toelage (meer informatie hierover vind je onder Praktische Zaken). Tenslotte kunnen allerlei zaken in overleg met de partneruniversiteit worden geregeld, zoals een taalcursus, assistentie bij het zoeken naar huisvesting en de erkenning van de buitenlandse studiepunten.

Onder het kopje Bestemmingen vind je een lijst van Europese partneruniversiteiten van de FNWI.

Studeren buiten Europa: Global Exchange Programme

Naast uitwisselingsprogramma’s van de faculteit (Erasmus) bestaan er universiteitsbrede uitwisselingsprogramma’s. Raadpleeg voor een volledige beschrijving van alle UvA-brede overeenkomsten, deadlines en voor de meest recente informatie het kopje Global Exchange Programme. Op deze website is ook een stappenplan voor uitwisseling te vinden.

Wanneer ga je naar het buitenland?

Het eerste semester van het 3 e jaar is het meest geschikte moment waarin je naar het buitenland kan*. De 30 EC in dit semester kun je invullen met (keuze)vakken die worden aangeboden door jouw opleiding, maar ook met een minor of met keuzevakken van andere opleidingen of universiteit. Mits vóóraf goedgekeurd door de examencommissie kan je de vakken die je aan de buitenlandse universiteit haalt, binnen je studieprogramma opnemen. Studeren in het buitenland levert dus geen vertraging op als je (omgerekend) 30 EC in het buitenland behaalt en je op tijd terug bent voor de start van blok 4. Zorg dat je weet hoe de studiepunten omgerekend worden zodat niet na terugkomst blijkt dat je te weinig EC’s hebt behaald. Als je naar een land gaat waar geen gebruik wordt gemaakt van het ECTS systeem, ontvang je vóór vertrek de contactpersoon internationalisering een document met een voorbeeld omrekening. Als je daar vragen over hebt kun je contact openmen met de contactpersoon internationalisering FNWI.

*Dit geldt niet voor de opleidingen Bèta-Gamma en Future Planet Studies. Studenten van deze opleidingen dienen vooraf contact op te nemen met de studieadviseur om te bespreken wanneer ze tijdens hun studie naar het buitenland kunnen gaan.

Oriëntatie

De contactpersoon internationalisering FNWI heeft zo compleet mogelijke informatie over studeren in het buitenland. De student wordt geacht daarnaast bepaalde zaken zelf te regelen. De student dient goed de universitaire websites en studiegidsen te raadplegen en dient de richtlijnen en deadlines van de gastuniversiteit te volgen.

Over het algemeen is het aan te raden om de volgende volgorde aan te houden:

• Lees de informatie op deze website goed door (www.buitenland.uva.nl).

• Bezoek eventueel een workshop Studeren in het Buitenland van Bureau Internationale Studentenzaken 

• Bezoek een facultaire en/of de UvA voorlichting over studeren in het buitenland 

• Bedenk wat je aantrekt in welke landen? Is er een gebied dat aansluit bij je persoonlijke en/of academische interesses? In welke talen ben je goed of heb je zin om veel energie te steken in het leren van een nieuwe taal? Wil je binnen of buiten Europa studeren en waarom? Zijn er partneruniversiteiten die juist op jouw vakgebied een goede naam hebben of zijn er universiteiten die zich juist richten op een specialisatie die de UvA niet biedt? Wil je je gaan specialiseren in het buitenland of wil je juist keuzevakken naar persoonlijke interesse doen? 

• Bestudeer de websites van de partneruniversiteiten van die landen waar je in bent geïnteresseerd. Bekijk de www.wilweg.nl website 

• Praat over je studie in het buitenland plannen met docenten 

• Verzamel vakkeninformatie van de universiteit van je eerste en tweede keuze en bespreek je buitenlandse studieprogramma en de periode van de uitwisseling met je studieadviseur

• Ga naar het spreekuur van Bureau Internationale Studentenzaken (voor brede uitwisselingen) of naar het spreekuur van de contactpersoon internationalisering FNWI voor een nader gesprek 

Neem ruim de tijd om je voor te bereiden, ook als je aan een uitwisselingsprogramma wilt deelnemen. Begin ongeveer een jaar voor de geplande vertrekdatum met de eerste oriëntatie en hou rekening met de verschillende deadlines en de verschillende vereisten voor de diverse programma’s. Begin tijdig met het volgen van (aanvullende) taalcursussen.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Bron: International team FNWI

30 augustus 2017